Emonauti

Lidé obdaření zvláštní parapsychickou schopností, po intenzivním tréninku a vysilujícím speciálním školení jsou schopni přenášet své myšlenkové impulzy přímo na řízení kosmické lodi. Ovládání plavidel je možno díky SERT přilbě, kterou má pilot na hlavě, zatímco bez hnutí sedí v křesle a koncentruje se na let lodi. Tato technologie umožňuje mentální kontrolu až sto řídících prvků zároveň. Nejdůležitější moderní kosmické křižníky Pozemšťanů jsou vedeny emonauty.

Před zavedením syntronik byli emonauti piloty mnoha věhlasných plavidel – mezi jinými SOLU a MARCA POLA. Později potřeba těchto specialistů zmizela a ještě před několika lety nebyl v Mléčné dráze jediný emonaut. To se změnilo po objevení KorraViru, který je zkázou pro syntronické ovládání vesmírných lodí. Lidští piloti tak znovu nabyli na důležitosti, což znamená nový rozkvět i pro emonauty, neboť pouze ti jsou schopni reagovat stejnou rychlostí, jako nejmodernější sytrony.

Aktuální data:
22.10.2021
1566 před NGL
33. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459509.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!