Zeut-Ellwen

Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Známé obydlené planety:
Zeut

Zeut-Ellwen zaujímali v lemurské kultuře zvláštní postavení. Doposud je o nich známo jen málo. Známá data se do značné míry opírají o život Tamarona Nevus Mercova-Ban.

Několik desítek tisíc Zeut-Ellwen působilo jako prostředníci k megainteligenci ZEUT. Pro ně typický Abjin vyplýval z kombinace paražlázy jejich mozku a zvýšené koncentrace Drokarnamu v jejich krvi. Zeut-Ellwen měli štíhlou postavu a ve srovnání s ostatními Lemury byli krásnější. Měli velice světlou kůži, bílé vlasy a albínské rudé oči, které při vzrušení slzeli. Místo žeber měli prsní desky.

poznámka: bílé vlasy, rudé oči, které při vzrušení slzí, a prsní desky jsou vlastnosti, kterými se vyznačují Arkonidané. Jeden z arkonidských subnárodů Dryhané se podobal Zeut-Ellwenům také svým vzrůstem a disponoval speciálním Dryhanským smyslem.

Zeut-Ellwen byli už od narození připravováni na prostředníky při kontaktu se ZEUTem. První plný kontakt s megainteligencí planety Zeut dostali ve věku dvanácti let v opatství Jyril, které leželo na hornatém ostrově v jezeře Khanshar. Subplanetární oblasti opatství přes 600 let ukrývali Akademii Valam, vzdělávací zařízení legendárního významu, hlavní kopule opatství se vznášela nad nejvyššími horskými hřbety ostrova.

Tam se nacházel na zprostředkovatelském podstavci dvakrát víc než člověk vysoký blok Drokarnamu, který byl ale jen velmi malým, na povrch planety vyčnívajícím výběžkem vlastní masy Drokarnamu nacházejícího se na Zeutu. Na tisících dalších místech stáli srovnatelné zprostředkovatelské platformy, jejichž separované vlastní vědomí bylo sice autonomní, ale na Abjinské planině zůstávalo propojené se ZEUTem.

Známí Zeut-Ellwen

Nevus Mercova-Ban, Vysoký Tamrat z Lemuru (Tamaron) pro projekt Abjin

Aktuální data:
26.10.2021
1566 před NGL
1. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459513.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!