Moof VI

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Soustava:Moof
Pořadí od hvězdy:6
Gravitace:2.8 g
Obyvatelé planety:
Moofové, Mistři pěvci, Arasové

Mooff VI je obří planeta, podobná Jupiteru, v soustavě Mooff s metanovo-amoniakovou atmosférou. Planeta trpí obrovskými bouřemi, orkány, vlnícími se vzdušnými víry, které se prohánějí nad amoniakovými jezery, plochými pohořími a mnoha roklemi. Panuje tu gravitace přes 2.8 g.

Na malém ostrůvku v amoniakovém moři si zde Arasové vybudovali kupolovitou základnu o průměru tří kilometrů. Zařízení ostrov přesahovalo, takže vyvolávalo dojem, že základna plave v moři. Základna sloužila, kromě jiného, ke zpracovávání biologického kompaktního materiálu z planety Gom. Na Mooffu VI se z ní vytvářeli takzvaní Mistři pěvci, kteří sloužili jako pracovní síla a byli ovládáni Mooffy.

Základna byla silně opevněna. Se svými 22 dělovými věžemi a silným energetickým štítem mohli odolávat velkým arkonidským válečným lodím. V roce 1984 byla zničena během akce terranské superbitevní lodi TITAN.