Menu

Bionákaza

(přesměrováno z: Uyfinom)

Bionákaza je biologická dlouhodobá zbraň Pehrtů, kteří jí používali v době války proti Yulocům v galaxii Naupaum.

Základy

Bionákaza se zakládá na neobyčejných vlastnostech hyperminerálu Uyfinom: obsahoval pětidimezionálně zářící elementy, které se v Catronu přirozeně výhradně nacházeli na planetě Sin Urbar. S civilizovanou bytostí vystavenou záření se zpočátku nic neděje. Jejich potomci, ale potom co se stanou pohlavně zralými, utrpí změnu svého přirozeného sexuálního pudu – stanou se v pravidelných intervalech vysoce sexuálně aktivními a nemohou nutkání odolat. To může vést až ke znásilňování. Mužští pacienti si potom opatřují plodné ženy a starají se s fanatickou odhodlaností o to, aby získali co nejvíc potomků.

Historie

Pehrtové znali Uyfinom a jeho účinky už dlouho před válkou s Yulocy. Pohlíželi na bionákazu jako na ultimativní zázračnou zbraň, která měla proměnit už tak prohranou válku v totální vítězství. Před asi 250000 lety (počítáno od roku 3458) vložili Uyfinom do atmosféry mnoha obydlených planet Naupaumu. Velké zásoby Uyfinomu byly také použity na Payntecu k vybudování Catronské cévy, která podmiňovala hyperdimenzionální konstantu na Yaanzaru. Toto pole se stalo základem k PPT-metodě, kterou rovněž objevili Pehrtové. Možnost transplantace mozku se měla postarat o druhou fázi bionákazy, ve které se národy Naupaumu měli stát velmi dlouho žijícími, čím se přelidnění mělo ještě umocnit. Úmysl však selhal, protože Naupaum měl tehdy ještě tolik neobydlených světů, že se infikované národy této galaxie mohli bez překážky tisíciletí šířit, než začal být tlak obyvatelstva skutečně citelný. Mezitím Pehrtové v Catronu přirozenou cestou vymřeli.

Bionákaza měla přesto masivní vliv na kulturu národů Naupaumu. Nepřirozené prožívání touhy bylo poznenáhlu nábožensky lemované a kulturně tabuizované. Později si už nikdo nevzpomínal, že se nejedná o žádné přirozené chování. Jen několik yaanztronských filozofů pohlíželo na své druhy jako na "biologické roboty" – ale jejich názory byly pohrdavě odmítnuty. Proto to byl pro Yaanztronskou Catronskou expedici v únoru 3458 mocný šok, když Perry Rhodan na Sin Urbaru zjistil pravdu o původu a významu bionákazy.

Toto vědění vedlo k tomu, že expedice byla dočasně ohrožena hromadnou sebevraždou posádek lodi. Jen díky vypočítavému klamu se Rhodanovi a jeho přátelům podařilo zabránit tragédii. Další poznatky o souvislosti mezi bionákazou a PPT-metodou byly získány koncem února 3458 na Payntecu.