Troilitové

Troilitové tvořili kastu Páté mocnosti uvnitř SOLAGu. Byli velice tajemní a prakticky nikdo nevěděl, zda-li skutečně existují. Byli to energetické bytosti, které žili uvnitř SENECY. Pouze High Sideryt nebo SENECA je mohli přivolat respektive podnítit jejich vystoupení ze SENECY. Není známo, zda tento proces někdy během bloudění SOL nastal, respektive zda pozdější diktátoři SOL k tomu měli potřebné znalosti.

Tito vysoce vyvinuté bytosti, které se vždy vyskytovali ve trojicích, byli zamýšleni jako poslední nouzový oddíl a vytvořil je Chybrain během jeho pobytu na SOL ve formě Karjanty. Vypadají jako dva metry vysocí lidé, mají zcela bezvadnou černou "kůži" a nemají vlasy. Dárcem jména byl nepřímo vůdce Buhrlů Troilus, který své děti láskyplně nazýval "moji malí Troilítci".

V původní struktuře SOLAGu Elvin Glador s Troility nepočítali. Integroval je ale po Karjantině "předání" a postavil je nad Ferraty. Sami Troiloti se nepočítali za součást SOLAGu.

22. leden 3792 (205 NGL) odhalil, že Troilitové skutečně existují. SENECA energetické bytosti aktivoval jako protiakci proti dvojníkovi High Syderyta Charta Deccona. Koncem března 3792 přestali Troilitové existovat, když je při akci – oklamán přeživším dvojníkem Deccona – zničil Atlan. Skupina Buhrlů požila svůj E-kick proti energetickým bytostem, kteří jeho záření nevydrželi.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!