Atlan 583 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 583
Název:Pátá kolona Molaatů
(Die fünfte Kolonne der Molaaten)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 582 • chronologicky • AT 584 »
Vydáno poprvé:6. prosince 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: říjen 3804
Výpad na Flekto-Yn

12. října 3804 je na SOL připravena desetičlenná bojová skupina Molaatů, kterou vede Sanny. Patří k ní roboti Cerbelin a Isydor, kteří jsou maskováni jako Molaatové. Molaati jsou mentálně stabilizováni. Hreila Morszek a Tristan Bessborg mezitím zmizeli kdesi v SOL.

13. října vysadí Atlan Molaaty se space-jetem PARISAN na Krymoranu. Od poslední návštěvy dimenzionálního trasmiteru před asi 20 dny jsou zde už jen Molaatové, kteří následují ROZKAZ. Zatímco oddíl čeká na skupinu ovlivněných Molaatů, aby převzali jejich místo, je Oserfan propuštěn na svobodu a narazí na akční tým.

Nakonec mohou být ovlivnění Molaatové paralyzováni a skupina na jejich místě přenesena k Flekto-Yn. Gynn zůstane na vlastní pěst s Isydorem na místě a umístí do dimenzionálního transmiteru bomby.

14. října objeví statistik Igh Hargar mrtvolu Tristana Bessborga na SOL. Hage Nockemann zjistí, že kůže všech Buhrlů ztratily své schopnosti, další Buhrlové jsou nemocní.

Ve Flekto-Yn přivede pátá kolona molaatské dozorce na svou stranu. Během všeobecné periody klidu pro Molaaty přeprogramuje Sanny dimenzionální transmiter. 50‘000 Molaatů je z Flekto-Yn přeneseno na Krymoran, kde Gynn následně transmiter odpálí.

Ve Flekto-Yn ale HIDDEN-X uzavře Sanny, Oserfana a Ajjara do niklové komory. Když se objeví Chybrain, promění se stěny v hmotu z druhé strany, načež se Chybrain rozplyne.

Zatímco jsou Molaatové odváženi pomocnými čluny SOL, ohlásí se Atlanovi, Bjo Breiskollovi a Breckcrownu Hayesovi HIDDEN-X. Pochlubí se třemi vězni a skutečností, že Flekto-Yn může být navzdory osvobození Molaatů ještě dokončeno. Kromě toho upozorňuje, že jeho pomsta proti SOL se dala do chodu.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál