Atlan 579 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 579
Název:Temný svět
(Die Dunkelwelt)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 578 • chronologicky • AT 580 »
Vydáno poprvé:8. listopadu 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3804
S Atlanovým týmem na Krymoranu

SOL udržuje dva dny bezpečnou vzdálenost od bariéry, aniž by dále pronikala do vlastní Zóny-X. HIDDEN-X se mentálně ohlásí a varuje Solánce. Oggar vyvine metodu, jak zaměřit bariéru temnosvětů a objeví tak cluster devatenácti temných světů. Jeden z cílů je vybrán za cíl a dostane jméno Krymoran.

Atlanův tým přejde na palubu OGGAROVA POKLADU. Tým doplní Buhrlský zbraňový technik Tristan Bessborg a bioložka Hreila Morszek. POKLAD vysadí Atlanův tým s kluzákem na povrchu, kde Solánci objeví Roxhary a Molaaty žít v nuzných poměrech. Roxharové, kteří donedávna pracovali na Flekto-Yn, jsou opotřebováni a duševně a tělesně vyčerpáni. Vždy když se ozve ROZKAZ, zmizí skupina Molaatů, aby mohla pracovat na Flekto-Yn. Roxharové a Molaati jsou příležitostně napadáni Krymorany, kteří žijí v podzemí.

Skupina dvanácti Krymoranů pod velením Cryss'Narma očekává od astronautů nové informace a unese Oserfana, aby ho vyslechla. Další Krymorané unesou z pověření HIDDEN-X Hreilu Morszek a infikují ji jedem, který se může šířit jako epidemie. Potom HIDDEN-X ovlivní Krymorany a Roxhary, kteří tak spustí hromadný útok na Atlanův tým. Morszek v chaosu podle plánu unikne a najde cestu zpět k Soláncům. S Atlanem, Sanny a Blödelem unikne sice do tajného zařízení, které se ale ukáže být neaktivní transmiterovou stanicí k Flekto-Yn. Zbytek Atlanova týmu se stáhne zpět do POKLADU.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál