Atlan 578 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 578
Název:Zóna-X
(Zone-X)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 577 • chronologicky • AT 579 »
Vydáno poprvé:1. listopadu 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3804
Zajati v nicotě

SOL, VČEREJŠEK, DNEŠEK a ZÍTŘEK dorazí společně do vypočítané oblasti, ve které se má zdržovat HIDDEN-X. Oblast má průměr jednoho světelného měsíce a nazývá se Zóna-X. Zdánlivě se jedná jen o prázdný prostor. Po rozhovoru mezi Atlanem, Breckcrownem Hayesem a Světlozdrojem Jactou se všechny zdroje pokusí lineárním letem proniknout do centra Zóny-X. Ukáže se ale, že Zóna-X je past. Čtyři loď už nemohou přejít do lineárního letu. Pomocné čluny se mohou vzdálit nanejvýš 14.22 kilometrů od mateřské lodi.

Pokus Vorlana Bricka s korvetou DISCOVERER selže stejně jako sólová akce Uster Bricka s lightning-jetem.

Ohlásí se OGGARŮV POKLAD. Svaz může Oggara varovat před pastí, takže se POKLAD s průzkumníkem z DNEŠKA může opatrně přiblížit k hranici. Insider se pokusí doletět s průzkumníkem k centru Zóny-X. V blízkosti SOL ale spadne zpět do normálního prostoru. Když ho mentálně napadne HIDDEN-X, spustí v panice palubní zbraně. Výstřely odhalí skrytou planetu. Zatímco je průzkumník zničen a Insider zachráněn POKLADEM, zaútočí SOL a lodě Vulnurů na temnou planetu. Jejím zničením vznikne trhlina v poli kolem Zóny-X, kterou může SOL a POKLAD uniknout.

Na DNEŠKU se očích ostatních kněžek zachová Světlozdroj-Jacta kacířsky, když poruší kněžskou anonymitu a že DNEŠKU velí sám z centrály. Velitel Ferrunger-Mono jí podporuje, zatímco kněžka Shema vede opozici. Spouštěčem této akce byl výrok jednoho Solánce, že je Atlan nesmrtelný. Spolupráce s ním je považována za kacířskou. Nejprve dojde k atentátu na Jactu, potom k sabotáži a pobuřování Vulnurů. Nakonec jsou dokonce uneseni Jactini rodiče. Během boji proti temné planetě je Jacta nalákána do pasti. Ferrunger-Mono se obětuje, aby jí zachránil, a umožní tak její vítězství na kněžkami. Jeho smrt ukáže Jactě, která si začne říkat Mono, že boj proti HIDDEN-X není pro Vulnury nejdůležitější. Místo toho, aby následovali SOL skrze trhlinu, rozhodnou se lodě Vulnurů hledat novou Světlozdroj.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál