Atlan 644 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 644
Název:Galaxie v boji
(Galaxien im Kampf)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 643 • chronologicky • AT 645 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
Gyrantové sahají po moci

Dějiny Gyrantů byly lemované válkami. V současnosti je tomu stejně tak a připravují se na potlačení odporu v Bars-2-Bars. Gyrantové to dělají pro bytost, která se jmenuje Anti-ID. Vedou je k tomu tradice. Někteří se ale Anti-ID zřekli a stali se stínovými bytostmi. Existuje tu ještě Rada Totemových strážů, kteří písemně zaznamenávají neznámou minulost svého národa. K nim patří také Ullerf a Zarran na palubě lodi OPHUN. Chtěli loď převzít, aby tak pro svůj směr získali výhodu. Celé to byla hra vabank.

Přibližně ve stejném čase předá negativní superinteligence Anti-ID Penetranzovi svůj plán ohledně Bars-2-Bars, SOL a Atlana. To, že se ještě nepodařilo Arkonidana zabít, zůstává pro Anti-ID nepochopitelné, neboť nezná síly, které stojí Atlanovi po boku.

Anterferrantská loď TEUCER pod velením Myrrhna je na diplomatické misi. Překvapivě je objeveno téměř 8000 neznámých kosmických lodí Gyrantů. Přes vysílačku je okamžitě varována SOL, která je stejně tak v nebezpečí jako jejich domov Anterf. TEUCER změní kurz domů.

Po zprávě TEUCERU provádí Breckcrown Hayes, High Sideryt SOL, dalekosáhlé rozvahy. Bojový potenciál Gyrantů stále stoupá, osud Atlana je nejistý. Vyvstává tak otázka, jestli příkaz kosmokratů, který vlastně platí jen pro Arkonidana, nenechat plavat a s činkovitou lodí se stáhnout na bezpečnou půdu. Hayes nechává vyslat pomocné čluny a sledovat okolí.

Bjo Breiskoll odstartuje s korvetou FARTULOON a vysá se na planetu Treytschal, ze které přišly nejasné informace. Loď vede Vorlan Brick, Kočičáka doprovází Federspiel a Insider. Na místě Solánci zjistí, že tu člověku podobní Gyrantové provozují infiltrační taktiku. Breiskoll a jeho společníci několik Gyrantů zajmou a poznají, jak je odlišit od lidí.

Na palubě SOL získal už High Sideryt několik povážlivých informací ze všech koutů Bars-2-Bars, když tu se ohlásí FARTULOON a informuje o infiltrační taktice Gyrantů. Korveta mezitím Treytschal opět opouští - když tu se náhle kontakt přeruší. Všechno svědčí o tom, že loď byla přes jeden Pupek přemístěna do Bezejmenné zóny. Gyrantská taktika se týká také Anterfu.

Po neúspěchu s FARTULOONEM se SOL setká s TEUCEREM v systému slunce Isandhlwana. Ve středu pozornosti se ocitá prastará legenda - která se nyní chce zřejmě naplnit. Shromáždily se tam národy Bars-2-Bars, aby se bránily Gyrantům. Mezi nimi i národy, které nebyly známy ani Anterferrantům: Udané, Delané, Irtari Ödasové, Byxtoné, Ytoskové a Mulprané.

S tímto masivním odporem Gyranti zřejmě nepočítali a prohrají tak první fázi bitvy (přitom se činí především SOL, která praktikuje manévr zvaný hyperpěst, kterou vymyslel Hayes). Ve druhé fázi začnou Gyranti nasazovat zbraň, která dostane označení distanční expander. Vývoj bitvy se tak otáčí v jejich prospěch.

Hayes je připraven obětovat SOL, aby zničil expanderovou loď, která zřejmě existuje jen jedna. Stane se zázrak a na činkovitou loď distanční expander nepůsobí. Protivník může být snadno zničen.

Ve skutečnosti to žádný zázrak ale nebyl. Krátce před tím se Atlan, Tyari a Přerušovač vrátili s Asgardem zpět na SOL. Orel vyhledal okamžitě Caru Doz - a společně zapříčinili nedotknutelnost činkovité lodi.

Potom se objeví Prezzarerhalter Okran se svou vlajkovou lodí TURTHAN, kterého následuje spojenecká flotila z Faryntu. Národy Bars-2-Bars získají početní převahu vůči Gyrantům, kteří jsou ničivě odraženi.

OPHUN je jediná gyrantská loď, která debaklu unikne. Totemoví strážci převezmou moc a rozhodnou se pro nový začátek na jedné planetě dvojité galaxie.

Penetranz a Anti-ID probírají opětovný neúspěch, aniž by chápali, jak k tomu došlo. Arzenál se dvěma loděmi teď má nad Atlanem definitivně zvítězit.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál