Atlan 663 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 663
Název:Vězení věčnosti
(Kerker der Ewigkeit)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Bezejmenná zóna
« AT 662 • chronologicky • AT 664 »
Vydáno poprvé:18. června 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: červenec 3808
Útek z Bezejmenné zóny

V radě Pagů diskutuje 271-Page, 133-Page a 88-Page o provedených opatřeních. Osud SOL a skupiny kolem Atlana je uspokojivý. Na základě nastalých posunů rovnováhy v Bezejmenné zóně se Pagové rozhodnou pro probuzení Alternativně mrtvých. Mají zabraňovat pronikání do normálního vesmíru až do definitivního uzavření Pupků.

77 dnů po otevření Pupku Junk začnou tři křižníky ze SOL systematicky prohledávat oblast kosmu, kde by se měl Pupek Junk nacházet. Osmého dne hledání se objeví v Atlanově kajutě Parzelle, na otázky ale odpoví zase jen otázkami. O čtyři hodiny dostane Atlan zprávu, že DRONIA během lineární etapy zmizela beze stopy. MJAILAM a EMRADDIN spustí pátrací akci.

DRONIA při své lineární etapě proletěla šokovou frontou, která ukrývala systém Verst. Šoková fronta je zevnitř neprostupná, jak ukázal test s torpédem. Ze třetí planety odstartuje flotila kuželových lodí, která patří místním Verstyrům. Nakonec je DRONIA sestřelena nad třetí planetou. Asi padesát členů posádky, mezi nimi velitelka Tina St. Felix a Insider, padnou do rukou Verstyrům a jsou prodáni jako exotičtí otroci.

Solánci mají ve zmenšené formě auru Emulátorů. Kvůli tomu se na šrotišti aktivuje robot Kleckel. Kdysi sloužil Emulátorovi Verstyrů. Část ducha Emulátora prchla do robota. Po své reaktivaci se Kleckel opraví pomoc součástek ze šrotiště. V jednom domě objeví dva solánské otroky a naváže s nimi kontakt.

V sousedním domě žije Verstyran Shamryk, který koupil Insidera. Shamryk se dostane do nebezpečné situace, ze které ho Insider zachrání. Poté co získá jeho důvěru, zasvětí ho Shamryk do několika tajemství: Verstyrové žijí už od nepaměti za šokovou frontou. Skupina bytostí, kterým se říkalo Pagové, je před nedávnem kontaktovala a výhledově jim slíbila osvobození, když až do 20. července zabrání průletu kosmickým lodím určitým sektorem. Sektor je identický s polohou Pupku. Kromě toho očekává Shamryk mocenský přírůstek, když vyřadí z boje legendárního robota Kleckela, který platí za nebezpečného, protože byl osobním robotem posledního Emulátora. Z nouze chce Shamryk jiného robota vydávat za Kleckela a zničit ho. Insider ho ale přesvědčí, aby koupil další Solánce k realizaci svého plánu.

Shamryk koupí od souseda Solánce Irnu London a Polnora Harrda, které předtím navštívil Kleckel. Když o tom vypravují Insiderovi, vydají se na šrotiště, kde by mohl být Kleckel a hledají ho. Kleckel trojici Solánců omráčí a odstraní jim naváděcí zařízení, které jim implantoval Shamryk. Robot ještě neví, kde se skrývá loď jeho Emulátora. Tři Solánci mu potom pomohou připravit loď k odletu. Krátce před startem zaútočí na Shamrykův rozkaz otroci, kteří se dozvěděli, že Solánci našli Kleckela. Útok probíhá příliš pomalu, takže Kleckel může s lodí odstartovat. Robot pronikne šokovou frontou, kde ho objeví ostatní Solánci.

Poté co Kleckel vypráví o osudu posádky DRONIE, postarají se Solánci o jeho loď. Na palubu je přineseno padesát miniaturních robotů, kteří mají zajatým Soláncům přinést prostředek, který vyvolá zdánlivou smrt. Zatímco se Kleckel opět vrací do systému Verst, připravuje se MJAILAM na to samé. Když Atlan požádá Světelný zdroj o pomoc, dostane k dispozici trochu hmoty z druhé strany.

Shamryk mezitím vykoupil všechny Solánce. Poté co prokouknul jejich mentalitu, může je vydíráním donutit ke spolupráci. Miniroboti přinesou podle plánu prostředek, pomocí kterého Solánci zdánlivě postupně padnou za obět epidemii. Insider vyjasní Shamrykovi, že by měl mrtvé radši nenápadně odstranit, aby nepadnul za oběť akcím k odstranění nákazy. Verstyran nechá Solánce odvést do jedné jeskyně. MJAILAM vlétne do systému. Atlan, Tyari a Přerušovač se ve space-jetu tajně dostanou do jeskyně, zatímco MJAILAM hledá ochranu ve sluneční koroně. Jeskyně je obklíčena vojskem, protože Shamryk opět použil vysílačku. Prozradí ale také to, že se kontrolní stanice nachází na poslední planetě systému.

Poté co Atlan tuto informaci předá MJAILAMU, může loď na planetu poslat torpédo s Arkonskou bombou. Když Verstyrové poznají, že je planeta ztracená, chtějí Solánce zabít. Hmota z druhé strany je spotřebována na vytvoření neprostupného štítu, dokud nepřiletí MJAILAM a Solánce z jeskyně zachrání. Kleckel zničí sám sebe, čímž Emulátorova duše na krátko vytvoří mezeru v šokové frontě, kterou MJAILAM unikne. Shamryk je jako zodpovědný popraven.

Pupek je opět viditelný. 17. července 3808 se MJAILAM a EMRADDIN vrátí zpět do normálního vesmíru. Do definitivního konce Pupku Junk zbývá 81 hodin. Posádky obou křižníků ale v soustavě neobjeví ani stopu po SOL.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A663« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!