Atlan 608 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 608
Název:Mentální relé
(Das Mental-Relais)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 607 • chronologicky • AT 609 »
Vydáno poprvé:30. května 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3807
Barleona - tajemství Xiinx-Markantu

Tři dny po opuštění temné zóny potká ZACK flotilu Barleoňanů, které vede Vysoký strážce totemu Dengt. Člun musí prchnout a získá díky náhodnému setkání s flotilou Tengdšiů náskok. Tengdšiové se ale musí stáhnout. Glogg navede člun do ochrany neznámé kosmické stanice, která je ve skutečnosti mentálním relém. Poté co je relé pod palbou Barleoňanů nuceno aktivovat svůj ochranný štít, zanikne touha k boji. Stejně tak vypnutí ochrany stanice způsobí návrat barleonské útočnosti.

Poté co Hage Nockemann neuvěří Blödelově teorii, že mentální relé slouží k šíření agrese, odlétá robot na vlastní pěst ke stanici. Wuschel na jednom místě neutralizuje ochranný štít, takže Blödel může proniknout dovnitř. Drze se vydává za pověřence mocností ovládajících temnou zónu. Za ovládání psionického záření je odpovědné organické vědomí, Svědomí válečníka. Svědomí, v tomto případě Ordeal, pustí Blödela ze zvědavosti dovnitř.

Teprve když Wuschel pronikne do velkého encoderu mentálního vysílače a zevnitř ho poškodí, je Blödel zachycen poutacím polem. Tvrdí, že jeho velitel je v ZACKU, a dosáhne tak toho, že loď smí přistát. Centrální počítač ale zasáhne a rozpozná scientologický tým. Ordeal je za trest vymazán. Wuschel poškodí stanici, takže ochranný štít vypadne. Berleoňané zaútočí a udělají ze stanice kus šrotu, přičemž je ZACK zničen.

Nockemann přesvědčí počítač, že může zavolat SOL na pomoc. Barleoňané ale zastaví palbu, když mentální vysílač vypadne. Nockemann, Blödel, Argan U, Wuschel a Glogg jsou vzati na SOL.

Během událostí zas a znovu Barleoňané žádají svůj totem nazvaný Barleona o radu. Strážce Dengt vypátrá, že dokonce ani čtyři služebníci totemu, mezi nimi Xingt a Pangt, ani roboti totem neuznávají jako svatý předmět. Tím je pro něj totem bez užitku a věnuje ho po vypnutí mentálního relé Soláncům. Atlan vstoupí do vnitřku totemu a nalezne tam překrásnou paní Barleonu, které v příštích dnech věnuje plnou pozornost. Ke zlosti Solánců pro ní nechá zařídit byt v Sol-City, ačkoli mnozí v ní vidí Manifest C.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál