Atlan 588 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 588
Název:Spící vojsko
(Das schlafende Heer)
Autor:Falk-Ingo Klee
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 587 • chronologicky • AT 589 »
Vydáno poprvé:10. ledna 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3. - 4. prosince 3804
HIDDEN-X aktivuje robotskou armádu

3. prosince 3804 se Akitar vrací zpět na SOL. Přivede s sebou 100‘000 Prastarých, kteří se rozdělí na SOL a na temné planety. Opravdu se jim podaří neutralizovat mentální tlak.

Mezitím aktivuje HIDDEN-X 48‘000 létajících, 25 metrů velkých bojových robotů, kteří jsou ukryti na jedné temné planetě. Dojde k bitvě mezi Solánci a roboty. V rané fázi je nasazen hypervakuový zkreslovač. Když vznikne pouze 150 metrový otvor k hypervakuu, nechá Atlan vypustit křižníky PALO BOW a SRŠEŇ. Atlanův tým přejde do křižníků, které v hypervakuu zničí obranné zařízení proti Zkreslovači. V této době je CHART DECCON již poškozen, takže nemůže SOL přispěchat na pomoc. Krátce na to zachytí křižníky malou sluneční soustavu, která je nazvána Utopia.

Oba křižníky se nemohou hnout z místa, dokud Sanny nevypočte speciální kurz. Potom zachytí volání o pomoc, které pochází od tří Solánců, kteří byli přeneseni na Flekto-Yn. Navzdory pochybnostem extrasmyslu nechá Atlan Seilossa Zerma, Murskana Bollwina a Dycka Trananda vstoupit na PALO BOW. Sternfeuer nedokáže zaměřit žádný cizí vliv. Teprve když se Seilossa Zerm nechá pod záminkou přenést transmiterem na SRŠEŇ, je vliv zaznamenán. Bjo Breiskoll může poslat Seilossa Zerma transmiterem do nicoty, načež HIDDEN-X izoluje křižník od zbytku vesmíru. Ostatní dva se začnou rozpouštět, což přeskočí na křižník a vede k jeho zničení. Nakonec muži a ženy z PALO BOW skončí jako trosečníci ve vesmíru. Po nějaké době dorazí k Flekto-Yn a vstoupí pod Atlanovým vedením na základnu.

Boj proti robotům je pro SOL těžký, protože využívají každou strukturální mezeru k útoku na SOL. Soláncům na SOL hrozí prohra, dokud není zkreslovač provizorně opraven. Ursula Grown namíří zkreslovač na SOL, čímž se roboti dostanou do zpomaleného časového proudu Hvězdného moře, což vede k obratu v bitvě. Navzdory tomu poškodí jeden robot CHART DECCON tak těžce, že zkreslovač na týdny vypadne. I bez zkreslovače je bitva koncem 4. prosince vyhrána.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!