Atlan 543 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 543
Název:Niklová loď
(Das Nickelschiff)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Solánci
« AT 542 • chronologicky • AT 544 »
Vydáno poprvé:1. března 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: prosince 3791 - leden 3792
Na cestě k Ysterioonu
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se vydá na cestu k Ysterioonu

Brooklyn - Magnidka ukáže svou technickou genialitu

Girgeltjoff - Ysterone se vrací zpět domů

Sanny - Molaatka nasadí své schopnosti

Breckcrown Hayes - pilot DUSTY QUEEN

Na Break-2 se mezitím zjistilo, že SZ-2 už nemůže odstartovat. Několik Solánců revoltuje, dokud jejich pokusy o start také neselžou. Záření z Ysterioonu drží kosmickou loď pevně na planetě. Traug-Tul-Traug zemře na sešlost věkem. Předtím přenechá poselství, že by loď mohla uniknout, pokud by se z poloviny sestávala z niklu.

Podle Brooklyniných pokynů vznikne plán navrtat jádro planety a získat tak dost niklu, aby přestavěná korveta DUSTY QUEEN mohla odletět. Když se při vrtání objeví problémy, je Argan U spuštěn k vrtací sondě a zjistí jako příčinu silné magnetické pole uvnitř planety.

2. ledna 3792 může DUSTY QUEEN s Atlanem, Brooklynou, Breckcrownem Hayesem, Sternfeuer, Sanny, Oserfanem a Girgeltjoffem na palubě odstartovat. Kvůli niklu na palubě působí na korvetu sání. Sanny vypočte v jakém míře musí být nikl odhazován, aby DUSTY QUEEN nepřestřelila svůj cíl. V systému Kores pozorují Solánci jak odhazovaný nikl zrychluje ke slunci a před ním zmizí beze stopy.

Korveta je zachycena tažným paprskem z Ysterioonu. Protože se Ysteroné právě připravují na novou krádež niklu, jsou jejich akce nekoordinované. Atlan s několika lidmi pronikne hlouběji do Ysterioonu a je svědkem, jak jsou Ysteroné pro loupežnou výpravu přepravováni transmiterem.

Po návratu na DUSTY QUEEN je loď uvězněna. Ysteroné ale jednají zcela ochotně a dají Atlanovi vyhlídku, že bude s několika lidmi moci navštívit sochu v centru Ysterioonu, která reprezentuje řídící moc.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál