Atlan 544 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 544
Název:Zajatci Ysterioonu
(Gefangene des Ysterioons)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Dobrodružství SOL / Solánci
« AT 543 • chronologicky • AT 545 »
Vydáno poprvé:8. března 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: leden 3792
Solánci v říši Ysteronů
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan jedná s Ysterony

Breckcrown Hayes a Oserfan - Atlanovi společníci

Bungeltjat - Ysterone

Wylt'Rong - bytost vydávající se za Ysterona

Sanny a Argan U - Molaatka a Puschyde v hlubinách Ysterioonu

Ysteroné dovolí třem členům posádky jít k tabuizované zóně. Atlan nechá neprodletě postavit robota Osa, do kterého se schovají Sanny, Oserfan a Argan U. Atlan, Breckcrown Hayes a Osa se vydají k tabuizované zóně. Krátce poté vystoupí Sanny a Argan U jako zvědi. Partnery k vyjednávání jsou Ysteron Bungeltjat a bytost Wylt'Rong, která vězí v ysteronské masce a má hlavní slovo.

Při průzkumu spatří Argan U svého starého nepřítele Too Gorona, kterého chytí. Ten pak vypráví Sanny, co se stalo před 20 lety:

Cur Cur U je rozdělen na dvě mocnosti - jedna na severu pod Kruhem spravedlivých, a jedna na jihu. Na severu, kde žije Argan U pod svým starým jménem Argan U Than, má satanský kult pod Too Goronem velký vliv. Argan U je strážcem Strážců apoštola. Jednoho dne ukradnou opasek cizinci, kteří se novou technikou dokáží udělat neviditelní. Zároveň unesou milenku Argana U Arris O Veil. Za ztrátu opasku je pro strážce trest smrti.

Soudce chce Argan Uovi ušetřit život, pokud vinu svalí na Arris O Veil a pronikne na jih, aby tam pátral po opasku. Jeho četné jméno Than je mu upřeno. Poté co je simulována jeho poprava, vydá se na cestu za hranice. Potká tam Pushyda Bola, který ho přesvědčí, že prolomení opevněné hranice je marné. Argan U pochopí z rozhovoru, že posel apoštola Too Goron sám opasek ukradl, aby v nastanuvších nepokojích převzal také světskou moc.

Bol a Argan U se vydají k hlavnímu chrámu kultu, kam se Argan U vplíží. Nemůže zabránit, aby byla Arris O Veil obětována. V boji odhalí Too Gronoa a ukáže, že je to Pushyda z jihu.

Přívrženci kultu zbavili Too Gorona moci, vysadili Argan Ua v poušti, kde ho po třech dnech objevil space-jet SOL a vzal ho s sebou.

Po vyprávění pomůže Sanny Argan Uovi chytit Too Gorona. Střela Gorona zničí náhodou masku Osy. Jednání je přerušeno. Bungeltjat cítí svou blízkou smrt a nabídne Soláncům, že nechá DUSTY QUEEN uniknout. Atlan v tom vidí vzhledem k napjaté náladě mezi posádkou jedinou šanci, ačkoliv tak musí opustit Argan Ua a Sanny. Girgeltjoff prosí Ysterony o opětovné přijetí, aby oběma stranám mohl pomáhat. DUSTY QUEEN se schová v prstenci trosek systému Kores. Argan U zažene Too Gorona do úzkých, načež ten vběhne do smrtící paprskové bariéry. Oba spatří v tabuizované zóně Roxhary, nevědí ale, že to jsou Roxharové.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál