Atlan 554 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 554
Název:Pastýř SOL
(Der Sol-Hirte)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 553 • chronologicky • AT 555 »
Vydáno poprvé:17. května 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: duben 3792
Atentát na vedení generační lodi
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan v centru nového konfliktu

Breckcrown Hayes - nový High Sideryt v nesnázích

Joscan Hellmut, Bjo Breiskoll a Sternfeuer - členové Atlanova týmu

Pastýř SOL - neznámý touží po moci nad SOL

Po připojení druhé buňky SOL a převzetí moci Breckcrownem Hayesem panuje na palubě napjatá atmosféra. Rozpuštěním SOLAGu dostalo mnoho bývalých členů strach o svůj povýšený status a s tím spojené výhody.

Kromě toho nebyl Hayes ještě, jak je obvyklé, jmenován SENEKOU na nového High Sideryta. Aby pochybovače přesvědčil o zákonnosti svého jmenování, má SENECA ve veřejném projevu potvrdit jmenování. SENECA ale jmenování odmítne, protože Pastýř SOL vymazal odpovídající paměťové bloky. Na palubě začínají dohady o tom, o koho se jedná a jaký cíl Pastýř SOL sleduje.

Atlan a Hayes vynaloží všechno na to, aby přišli Pastýři SOL na stopu. Ten změní strategii, oba unese a prohlásí se novým pánem nad SOL.

Zatímco se Pastýř SOL se svými roboty snaží převzít centrálu, podaří se Atlanovi a Hayesovi v poslední minutě utéct. Přitom se dostanou do robotské továrny Pastýře a zničí jí.

Pak Atlan a Hayes zasáhnou do boje o centrálu. Přitom je Arjana Joester, která patřila k Magnidům, odhalena jako Pastýř SOL a zabita.

Aktuální data:
24.5.2022
1565 před NGL
29. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459723.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál