Atlan 637 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 637
Název:Stvoření nicoty
(Geschöpfe des Nichts)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 636 • chronologicky • AT 638 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
Povstání proti stínovým bytostem

Třetí oko, které mu Anti-ID aktivoval, je na Kerness Mylottově čele vidět a proto ho musí skrývat. Solánce mučí výčitky svědomí, protože vraždil. Naposledy to byla štábní specialistka Ursula Grown. Nic proti tomu ale neudělá a bude vraždit dál - protože to tak negativní superinteligence chce.

Jako další věc v souvislosti se světy typu Pupek ukáže Mylotta na systém Trisker, který přísluší k Faryntu a který leží asi 6200 světelných let od Anterfu, kde SOL zastavila. Breckcrown Hayes a Atlan souhlasí a Arkonidan se svým týmem odstartuje s pomocnými čluny CHYBRAIN a FARTULOON. Již po krátkém letu se nositel aktivátoru domnívá, že přijímá mentální varování, které připisuje Chybrainovi. Hovoří o vnitřním nepříteli.

Mezitím je na palubě SOL jedním robotem paralyzována Solania z Terry a nahrazena dvojnicí. To samé následně potká i Myrnu Elloy, Tyrna Prowa a Wajsto Kolsche. Lodní vedení o tom nic neví a jen Hallam Blake se vysloví proti High Siderytovi a mluví o nebezpečí. Hayes toto oznámí přes hypervysílačku také Atlanovi, který přistál na Yanu a navázal první kontakt s tamní radou.

Merbell-Yanové jsou avoidní živočichové a obývají planetu Yan. V hlavním městě Yan-Tan-Dhor obývá letecký posel Ferner Proch útulné květní hnízdo. V současné době hledá novou partnerku a seznámí se s krásnou Gendrou. Ta je ale nevraživá a spekuluje dokonce o Moci stínů, kteří Merbell-Yany v tajnosti utlačují. Nicméně se Proch o ní dál zajímá a dají se dohromady. Ne o mnoho později zjistí, že Moc stínů skutečně existuje. Její členové nemůžou pocházet z Yanu, pracují ale ruku v ruce s Merbell-Yany a dalšími astronauty, kteří mají diskovitou kosmickou loď.

Na Yanu přistane pouze FARTULOON. CHYBRAIN zůstane ve vesmíru a Mylotta se space-jetem hledá stanici Pupku. Kontakt s ptačími bytostmi naváže Atlan osobně. Členový vlády považuje Bjo Breiskoll jakýmisi způsobem za ovlivněné. Nemůže to ale konkretizovat. Arkonidan se dostane do pasti Stínů, které Solánci poznali již u Duusnorzů.

Následně Kočičák pozná Procha a Gendru, kteří jsou připraveni pomoci. Dříve než mohou Stíny napadnout a Atlana osvobodit, musí sestrojit demaskovací agregát. Později se ze sluneční korony vynoří peleton kulovitých lodí, které mají průměr 450 metrů. Podobají se jednotkám, které Solánci viděli už u Beneterlogů.

Stíny na Yanu jsou sice vyhnáni nebo zabiti a Atlan osvobozen, ale deset kulovitých lodí vyžene CHYBRAIN, zničí Mylottův jet a usadí se na orbitu nad FARTULOONEM. Situace pro Merbell-Yany se zlepší, pro Solánce ne.

Mylotta se ve skutečnosti ale nachází stále ještě na SOL a nahrazuje stále víc a víc vůdčích členů posádky. Skutečnost, že FARTULOON uvíznul, mu přijde vhod. Protivník v kulovitých lodích je identifikován jako Gyrantové, kteří nepocházejí ani z Faryntu ani z Barsu. Nedobrovolný pomocník Anti-ID teď musí poznat, že je omezen. Nemůže totiž vyměnit emocionautku Caru Doz za dvojnici.

Aniž by to Gyrantové poznali, opustí Marbell-Yanové své město, které jsou ochotni obětovat. FARTULOON tedy odstartuje a dostane se mu pomoci z CHYBRAINA. Krátce předtím, než obě lodě mohou systém Trisker opustit, vynoří se další kulovité lodi. Na pomoc ale přiletí SOL a karta se obrací - jen na krátko. Na činkovité lodi se musí dít něco mimořádného.

Dojde ke vzpouře duplikovaných štábních specialistů (což zpočátku nikdo nepozná). Hayes ale sedí bezpečně ve své kobce a SENECA je na jeho straně. Přesto na palubě vládne patová situace. Atlan si troufne provést experiment s nezvažitelnými riziky. Nechá se transformačním dělem transportovat do blízkosti SOL - přežije a dostane se tajně na palubu.

Nejdříve vyhledá Arkonidan Blakea a společně se dostanou dvojníkům na stopu. Potom přejdou do akce společně s Hayesem a SENEKOU, kteří jsou rovněž informováni. Rychle jim dojde, že selhali, a zemřou bez znatelného důvodu. Nikdo ale nepřijde na to, že skutečným nepřítelem uvnitř je Mylotta.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A637« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
27.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459545.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!