Atlan 628 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 628
Název:Osvoboditelka
(Die Retterin)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 627 • chronologicky • AT 629 »
Vydáno poprvé:17. října 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: prosinec 3807 až leden 3808
SOL v Bars-2-Bars

SOL po deseti dnech, sedmi hodinách a šestnácti minutách spadne uvnitř Bars-2-Bars zpět do normálního prostoru.

Na TEUCERU se vědecký velitel Myrrhn a vojenský velitel Trappezaaz hádají, zda mají zaútočit na SOL. Nakonec se prosadí Trappezaaz, který ve všech cizincích vidí nepřátele z Faryntu. TEUCER ale nemůže svým útokem SOL nikterak ohrozit. SOL místo toho zachytí TEUCER tažným paprskem.

Oddíl deseti mužů pod Atlanovým velením, ke kterému se připojí Tyari, vstoupí na TEUCER. Anterferranti Arkonidana zajmou. Když Tyari vstoupí na můstek, pozná v ní většina Anterferrantů legendární Vědoucí, kterou hledají, a postaví se na její stranu. Trappezaaz jí ale pokládá za podvodnici a uteče. Na asi dvacet procent Anterferrantů nemá Tyari žádný vliv. Grynph se přemístí a na SOL a ubytuje se u rodiny Hallama Blakeho.

Flotila padesáti lodí Beneterlogů objeví rovněž SOL. Velitelem je Urthan, který na rozkaz diktátora Benetera (EGEN) SOL napadne. Na jeho vlajkové lodi pracuje Vling, který patří k tajné skupině Prezzarerhaltů. Přes svůj fetiš, malou telepatickou bytost, udržuje kontakt s dalšími Erhaltery. Tyari se tyto souvislosti dozví pomocí telepatického odposlouchávání Vlinga.

SOL a TEUCER se chtějí vyhnout útoku pomocí útěku. Lodě jsou ale při přesunu do lineárního prostoru vypuzeny zpět do normálního prostoru, přičemž se poškodí lineární pohon SOL. Dojde tedy k boji, při kterém pomocné čluny SOL zneškodní flotilu Beneterlogů. Několik jednotek schopných manévrování se stáhne. Urthan dostane rozkaz zaútočit znovu se silnějším svazem.

SOL se opatrně pokusí provést novou lineární etapu. Hallam Blake má upozornit, kdyby bylo dosaženo kritického bodu. Během lineární etapy začnou poznenáhlu selhávat systémy. V blízkosti strojů se objeví obraz Bars-2-Bars a potom filozofa Seneky, z čehož Solánci usoudí, že Bars-2-Bars má rušivý vliv na pohon a ten při chodu narušuje SENEKU. Jsou možné jen krátké lineární etapy.

Aby Beneterlogy nenavedli k Anterfu, odlétají Atlan, Tyari, Hallam Blake a Grynph se space-jetem na Anterf. Tam Tyari uznají Aktivní, kteří se nyní chtějí jmenovat Služebníci Vědoucí. Určovatelé zničí space-jet na kosmodromu.

S Tyari chce Narrm stáhnout přívržence Opatrovníků na svou stranu a zavelí k hromadnému útoku. Grynph toho využije, aby vyhledal Ashdu, a dostane do zajetí Opatrovníků. Tyari ho telepaticky odposlouchává a nechá se se skupinou přemístit na zaměřené místo. Osvobodí Grynpha a objeví, že se Dwinův hlavní stan nachází v podzemí Karn-Arntu. Dwina zastřelí v boji Atlan. Ke všeobecnému překvapení se ukáže, že náčelník Určovatelů je příslušníkem národa Bheyndů, kteří platili za vymřelé. Služebníci Vědoucí převezmou opět kontrolu nad Anterfem.

Do soustavy mezitím dorazí SOL; lodě Beneterlogů, které jí následují, jsou zahnány pomocnými čluny. Generační loď musí tři týdny zůstat v soustavě kvůli opravám. Zatímco Atlan a Narrm probírají spolupráci, oslavují Solánci počátek roku 3808.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A628« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál