Atlan 610 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 610
Název:SENECA proti SOL
(SENECA gegen SOL)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 609 • chronologicky • AT 611 »
Vydáno poprvé:13. června 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: listopad 3807
Manifest C udeří

Dva dny po zničení Manifestu D se SOL nachází 52 světelných let od Prachového pláště. Breckcrown HayesAtlanovi jako dárek dvě lodě MT-1 a MT-K, které obě disponují na SENEKOVI nezávislou palubní pozitronikou s plazmatickou komponentou. Jako piloti přejdou dvojčata Uster a Vorlan Brickové k Atlan-Teamu, kvůli čemuž se Cara Doz stane šéfpilotkou SOL. Atlan pojmenuje křižník CHYBRAIN a korvetu FARTULOON. V souvislosti s oběma loděmi se prokáže SENECOVA vážná narušenost, protože nevnímá ani nezobrazuje přítomnost obou lodí v hangáru.

Ve stejnou dobu začíná Cpt'Carchův porod, Extra se zakuklí. V tomto stavu zřetelně cítí, že Manifest C přebírá SENEKU, nemůže ale nikoho varovat. Manifest, který se jmenuje Erfrin, chce se SOL vletět bez ochranného štítu poloviční rychlostí světla do Prachového pláště, což by během 104 dnů mělo znamenat jistý konec.

Barleona a Tyari mezitím soupeří o Atlanovu náklonnost. První se dostane do nebezpečí života, když použije vozidlo, které je pod kontrolou SENEKY. Joscan Hellmut je palubním počítačem uvězněn v jedné chodbě. Oběma se ale podaří uniknout. Atlana naproti tomu SENECA unese. Palubní počítač požaduje, aby Arkonidan obě lodi s nezávislou pozitronikou vystřelil z paluby. Když se Tyari pokusí Arkonidana osvobodit, použije SENECA Atlana jako rukojmí, aby lodní velení přinutil k odhození obou lodí.

Solánci využijí příležitost a obě lodi přes SENEKŮV odpor obsadí. Potom se pokusí Atlana osvobodit. Při tom se Breckcrown Hayes, Bjo Breiskoll a Atlan dostanou do podivného transmiterového pole. V simulovaném světě se zúčastní duševního boje mezi Erfrinem a SENEKOU, nemohou ale rozhodujícím způsobem zasáhnout. SENECA podlehne a stačí už jen trojici bezpečně dopravit zpět.

Federspiel nakonec pochopí myšlenky Cpt'Carcha. Ten opustí jako beztělný impulz SOL a odlétá ke svému domovskému světu, který se nachází uvnitř Prachového pláště Xiinx-Markantu.

Atlan a Hayes přesvědčí SENECU, aby Solánci, kteří se už nacházejí na obou lodích, nechal odejít. Pozitronika souhlasí, ale jen aby na palubu dostala bojové roboty. Atlan a Hayes to ale dopředu předpovídali a využijí příležitosti, aby se na obě lodi dostal kompletní Atlan-Team, zatímco členové lodního vedení zůstanou na Hayesovu podporu na SOL respektive se na ní vrátí. Sternfeuer zůstane na SOL, aby obě skupiny mohly udržovat kontakt.

17. listopadu 3807 opustí CHYBRAIN a FARTULOON SOL, která má před sebou už jen 104 dnů. Ačkoliv Tyari navrhuje odletět do Bars-2-Bars, chce Atlan hledat řešení v Prachovém plášti.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!