Atlan 572 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 572
Název:Oko na druhou stranu
(Das Auge zum Jenseits)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 571 • chronologicky • AT 573 »
Vydáno poprvé:20. září 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3. října 3792
Boj o dimenzionální transmiter
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan hledá cestu do rodného vesmíru

HIDDEN-X - protivník Solánců vyšle své bojovníky

Jetlagged - první bojovník Urjanů

Henter - pobočník prvního bojovníka

Sanny a Argan U - Atlanovi pomocníci v nouzi

Chybrain a Wöbbeking - bytosti z hmoty z druhé strany

Přes krátce trvající otvor mezi Hvězdným mořem a standardním universem cítí HIDDEN-X, že Atlan je zdráv a SOL je krátce před nalezením cesty zpět do rodného vesmíru. Aby tomu zabránil, vyšle HIDDEN-X SIGNÁL na 2000 Urjanů, kteří obývají planetu Urjan v Pers-Mohandotu. Přes SIGNÁL ztratí tito Urjané svou dosavadní identitu a tělesně výrazně zesílí. Účetní Tauman Vollreit se tak stane první válečníkem Jetlaggem, který svou armádu podle pokynů svatého muže Weimyntose vede k cílové planetě. Tam se Svatý muž vybarví jako stroj, který Urjanům poručí skočit okamžitě přes dimenzionální transmiter (který Urjanové označují jako »Oko na druhou stranu«), až se tento otevře, a zničit stanici na druhé straně.

SOL se vrací zpět do systému Aqua. Atlan převezme korvetu, jejíž posádku tvoří Hage Nockemann, Blödel, Sanny, Argan U, Federspiel a transmiterové specialistky Fasta a Seila Mirsmirové. Korveta přilétne ke stanici na Aqua I a vytvoří tam otvor. V jedné strojní hale přeprogramuje Sanny robota Vertell-Nulla, který jim pomůže v dalším počínání.

V další hale, v meziskladišti vody, napadne tým mechovitá rostlina. Sanny, která svůj skafandr nestačila včas uzavřít, přesune Chybrain do jiné místnosti stanice. Tam jí krystalické vejce přinutí zahrát si s ní terranskou hru Dáma.

Zbytek Atlanova týmu se osvobodí od mechu a dorazí k transmiteru. Když přístroj aktivují a průchod stabilizují, vyřítí se z pole Urjané a zaútočí. Fasta Mirsmir je zastřelena při prvním útoku. Zatímco většina Solánců ustoupí, Atlanovi a Argan Uovi je cesta ke korvetě odříznuta. Atlan zabije v boji Jetlaggeda. Urjan Henter, pobočník Prvního válečníka, jim pomůže, protože jeho kondiciování nefunguje správně. Tak se dostanou k Sanny a Chybrainovi.

Mimo stanici se objeví Wöbbeking, který vypadá jako 2 kilometry velká verze Chybraina a díky vystřikování amoniaku a metanu může vypadat jako kometa Nar'Bon. Chybrain ho označí za rušitele zábavy.

Když Urjané stanici odpálí, zachrání Atlana, Sanny a Argan Ua. Zatímco Sanny a Argan U jsou transportováni přímo na palubu, vezme Wöbbeking Atlana k sobě na palubu. Robot jménem Guide mu ukáže místnost s hračkami, domov pro syna. Guide naznačí, že Atlan Wöbbekinga potkal již před vymazáním své paměti. Wöbbeking radí Atlanovi, aby se víc staral o Chybraina. Potom pošle Atlana na SOL a odletí pryč.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál