Atlan 511 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 511
Název:Královna Kvádru
(Die Quaderkönigin)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Solánci
« AT 510 • chronologicky • AT 512 »
Vydáno poprvé:20. června 1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: duben 3791
Přistání na světě bláznivého robota
Hlavní postavy románu:

Wallga-Wallga - tajná panovnice Kvádru

Atlan - Arkonidan definitivně ztrácí kontakt se SOL

Bjo Breiskoll, Joscan Hellmut, Gavro Yaal a sedm Buhrlů - Atlanovi společníci na Pastičce na myši VII

Chybrain - tajemné krystalické vejce

Solánci kolem Atlana mají na Kvádru co dělat s Pfullianorkou Wallga-Wallgou, která se považuje za královnu Kvádru, ačkoliv se jí od únosu z planety podařilo získat pod své velení jen kolik robotů Kvádru. Příležitostně jsou obtěžováni bytostí jménem Chybrain. Protože předpokládá v blízké budoucnosti svou smrt, hledá mezi Solánci svou nástupkyni. Protože potřebný test může mít smrtelné následky, dojde k boji mezi Solánci a jejich roboty.

Boje skončí, když Kvádr dorazí na Pastičku na myši VII a roboti planety začnou Kvádr demontovat. Živí tvorové jsou přeneseni na planetu. Tam zjistí Atlan a jeho průvodci, že si roboti vesměs překáží.

V komplexu sedmi kopulí jsou podrobeni smrtícímu testu, při kterém musí projít areálem barevných polí, které jsou vybaveny mnoha pastmi. Wallaga-Wallaga se prořítí polem, přičemž je zabita. Tímto způsobem ukáže Soláncům cestu skrze pasti. Nakonec projdou Solánci testem, zatímco Bjo Breiskoll poručí robotům nechat je projít. Poté co Solánci ve zkoušce obstojí, jsou považováni za svobodné a mají být odvezeni do jednoho města.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál