Atlan 612 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 612
Název:Inteligentní kosmická loď
(Das intelligente Raumschiff)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 611 • chronologicky • AT 613 »
Vydáno poprvé:27. června 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: listopad 3807
Manifest J se nechává prosit

Na planetě Ardsly-Fandahar musí národ Ardslysů bojovat s věčnou zimou, kterou před dávnými časy vyvolalo Haawerské ostřelování jejich slunce hyperzledovačskými zbraněmi. Od poslední návštěvy Haawerů ale Ardslysové s pomocí techniky ze zřícené pomocné lodi Haawerů vystavěli 34 matně šedých diskových lodí, se kterými mohou vydat kamkoliv v Xiinx-Markantu. Čtyři jednotky této flotily byly nyní vyslány, protože živá loď jménem TAUPRIN s otevřenými radiogramy někoho volá. Vrchní velení má Ühlandorger, velitelem vlajkové lodi Thesbaqu Pymd'l je Urselphyn.

Když flotila Ardslysů doletí k TAUPRINU, jsou tam ale již dvě lodě Haawerů. Zároveň zachytí komunikaci mezi TAUPRINEM a CHYBRAINEM. TAUPRIN volá Atlana a nabízí mu pomoc, ačkoliv je Manifestem. Tato milá loď tedy není pravá.

Mezitím se shromažďují celé flotily Xiinx-Markantu. Pod vlivem válečného záření hrozí propuknutí obrovské vesmírné bitvy. Urselphyn se ukáže být imunní vůči záření a je ohromen bojechtivostí svých druhů. Proto odlétá v kosmickém oděvu k haawerské lodi, aby vytvořil mírový kontakt.

Setká se se služebně nejníže postaveným Haawerem na lodi jménem Grrolph. Při tělesném kontaktu se oba stanou imunními proti válečnému záření a rozpoznají manipulaci. Grrolph v budoucnu Urselphyna podporuje. Společně hledají cestu jak dát dohromady potřebný tým. Společně se vrátí na Urselphynovu loď, a prozradí Ardslysům, jak vstoupit do Haawerské lodi. Ardslysové se dostanou do lodi Haawerů a vytvoří s nimi páry, které se stanou imunními vůči vlivu.

Náhodou narazí ještě na astronauta Ta Ch'u, který sám žije na své lodi. I jeho dokáží imunizovat. Kromě něho osvobodí ještě Thesbaqu Pymd'la. Posádky tří lodí zachytí mentální záření. Ta Ch'u dokáže na své lodi vypočítat polohu dalšího mentálního relé. Tři lodě předstírají boj v blízkosti relé, u kterého Haawerové se Zledovači na moment zneutralizují sluneční čerpadlo stanice, takže dokáží relé zničit.

Anti-ID pokárá Anti-Homunka za to, že nechal SOL letět do záhuby. Má s lodí ještě jiné plány, ale android plní poslední rozkaz HIDDEN-X.

Atlan-Team se mezitím včlení do flotily kolem TAUPRINU, ve které probíhá výměna mezi Ardslysi a Haawery. Když je mentální relé zničeno, začnou lodě odlétat, takže TAUPRIN získají Solánci. Dříve než Atlan s lodí odstartuje, naváže s ním kontakt Wöbbeking, aby ho trochu víc informoval o svých zadavatelích.

Ta Ch'u pátrá v hořícím mentální relé marně po datech o svém národu, který vlastně ani nezná. Potom trojice lodí odlétá k prázdnému prostoru kolem TAUPRINU. Protože se na tomto místě už nedá nic dělat, přiblíží se k Ardsly-Fandahar, kde se společnými zdroji vyvinou modifikaci Zledovačů, aby slunce Ardslys opět ohřívalo na původní úroveň. Zatímco Haawerové a Ardslysové oslavují, vydá se Ta Ch'u sám na cestu.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál