Atlan 635 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 635
Název:Pupek
(Die Nabelwelt)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 634 • chronologicky • AT 636 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
V moci Anti-ID

SOL opět zaparkuje na orbitě Anterfu v systému Barsanter a na palubě panuje tajemný klid. Atlan a Tyari objeví v oblasti SOL-City objekt, který se zdá být současně organický i technický. Extrasmysl ho nazve Porter a on se mentálně přestaví jako posel Wöbbekinga - Nar'Bona. Zatímco Wöbbeking Soláncům vypravoval galaktický epos o Barsu a Faryntu, chce Porter vyprávět o Sanny, Kikovi a Asgardovi, jejich osud samozřejmě zajímá Arkonidana:

Ve svém planetárním žaláři vidí entity Tyar a Prezzar před sebou nejistou budoucnost. Společně by mohli být dost silné, aby se protivníku postavili. Přesto na to mezitím už nemyslí. Tyarova poslední naděje je jím vyrobená bytost Tyari. Toho si všimnul i Prezzar - jednal instinktivně a stvořil Mjailama.

V oblasti překrývání obou galaxií Farynt a Bars operují Sanny a Kik na palubě Asgardu. Především Molaatka provádí výpočty a pochopí, proč si HIDDEN-X vybral Bars-2-Bars. V tomto místě se nachází světy typu Pupek, které představuje přístup k Bezejmenné zóně, kde se nacházel pro HIDDEN-X důležitý zdroj hmoty z druhé strany. Hmota byla hlavním cílem superinteligence, která už mezitím patří minulosti. Činnost ARCHITEKTA ale poskytla příležitost jiné superintelignci - Anti-ID.

Jeden z takových světů typu Pupek je cílem Asgardu. Asi 2000 kilometrů velká planeta krouží kolem dvojhvězdy tvořené rudým a žlutým sluncem a dostane jméno Pološero. Sanny a Kik tam objeví býložravé praještěry. Krátce na to jsou zajati cizinci, kteří vypadají jako Solánci. Používají umělé praještěry jako dopravní prostředky.

Multiové jako Tega a Pork jsou rostlinné bytosti. Když se příroda jejich světa změnila, začali se strachovat o svou existenci. Když se příroda znovu uklidnila, Pork a Tega přežili a zplodili sazenice. Celé katastrofální divadlo začne brzy ale znovu a zase začne boj o přežití. Potom se objevili cizí bytosti ve stříbrném ptáku. Zabili Tegu a odvlekli Porka a další Multie. Pork pochopí, že ptáci opět odlétají a vidí svůj svět z veliké výšky - potom se rozbije (Porter poté vysvětluje, že svět Multiů stál v cestě přechodovému bodu do Bezejmenné zóny).

Kik a Sanny jsou odvedeni do subplanetárního zařízení, tam je vyslýchají a mučí. Přitom prokáže Vlahreser několikrát svůj mnohotvárný talent a zachrání Sanny před příliš velkými bolestmi. O nějaký čas později dorazí Pološero na své dráze do společného těžiště obou sluncí. Dochází ke skoku, který Sanny a Kikovi umožní utéct. Přitom poznají rostlinnou bytost Porka, který jim vypráví o osudu svého světa a bytosti podobné Soláncům nazývá Gyrantové.

Přes transmiter se trojice dostane do stanice na dalším světu typu Pupek. Ukáže se, že Anti-ID má pod kontrolou všechny tyto světy a Gyranti jsou jeho pomocný národ. Kromě toho Pork cítí přítomnost dvou zajatců: Tyara a Prezzara. Nemohou se ale dostat ani k inteligenci z Barsu, ani k instinktu z Faryntu. Za to najdou Prezzarovu odnož Mjailam.

Především Sanny získá rychle důvěru obra. Mjailam také pochopí, že nebezpečí nepředstavuje Tyar, ale Anti-ID. Proto se ihned obrátí proti Gyrantům. Nějakou dobu se mu daří, pak se ale objeví negativní superinteligence a vyžaduje mentální poslušnost. Pork reaguje okamžitě, ale dříve než Sanny a Kik kapitulují, pošle Molaatka Mjailama pryč. Má bojovat ve Frayntu za Prezzara.

Anti-ID si ze Sanny a Kika udělá své služebníky. Mají zabránit míru mezi Beneterlogy a Anterferranty. Chráněni stínovým štítem Gyrantů unesou Portera ze SOL, který byl odnoží Porka a Wöbbeking ho kondicioval. Dříve než Sanny a Kik ustoupí, požaduje, aby Atlan opustil Bars-2-Bars.

Tyari následně navštíví Mjailama a uzavře s ním dohodu. Následně přivolá Asgard. Organická loď se ale ukáže být pastí Anti-ID, což Tyari rychle prokoukne. Osvobodí ho a přiblíží se k Pološeru. Svět typu Pupek jí ale exploduje před očima, čímž se prozatím ztratí stopa k Tyarovi a Prezzarovi.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A634« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál