Atlan 618 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 618
Název:Planetoid badatelů
(Planetoid der Forscher)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 617 • chronologicky • AT 619 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3807

Scientologický tým Hage Nockermann & Blödel vychází z toho, že zdroj mentálního záření, ke kterému se FARTULOON a CHYBRAIN přibližují, musí být nějakou formou maskované a zkoušejí ho vypátrat. Jejich experiment, kterého se zúčastní také Bakwer Wuschel, zřejmě narazil na něčí zájem, protože se náhle v laboratoři materializuje dva metry vysoký humanoid se dvěma hlavami a šesti rukama. Levá hlava se nazývá Veh-Shmool, pravá Toi-Shmool. Bez mnoha okolků unesou Scientology.

Oba pomocné čluny SOL už několik dnů stojí ve vnitřním sektoru galaxie Xiinx-Markant. Ani telepati Bjo Breiskoll a Federspiel, ani Tyari nemohou přispět k dosažení definitivního cíle. Atlan si proto přeje nasadit Scientology. Po těch ale není ani stopy.

Nockemann a Blödel se objeví na neznámém místě a jsou uvítání třemi Dvojhlavými. Veh-Pnuul/Toi-Pnuul se jim představí jako vrchní hlavní výzkumník nezávislých výzkumníků a nazve toto místo Munater. Vei-Munaterové, jak si říkají, přesto tak nezávislí nejsou, protože štít, který Mutaner obklopuje, pochází od Toho-který-nás-řídí.

Započatý experiment Scientologů mezitím pokračuje dál a brzy vede k úspěchu. Oba pomocné čluny zaměří ve vzdálenosti čtyř světelných minut umělý planetoid. Má tvar elipsoidu a měří 800 krát 350 kilometrů. CHYBRAIN se opatrně přibližuje k objektu, dokud se oba špičkami nedotknou. Severní špička se stane místem přistání pro CHYBRAIN, FARTULOON přistane na jižní špičce.

Vei-Munaterům je brzy jasné, že jsou objeveni. Třetí ze svazku, Veh-Knaal/Toi-Knaal, se začne bavit s Nockemannem, aby zjistil víc o Soláncích. Blödel ho přitom začne zkoumat a tuší, že u výzkumníků objevil genetickou poruchu. Zatímco scientolog převážně mluví o své práci, vypráví Veh-Knaal (hlavy Toi příliš nemluví a nejsou vědci), o Svítícím oku, kde sídlí Ten-který-nás-řídí, a o Struktoru. Kontakt s Ten-který-nás-řídí trvá už asi 100 let. Vei-Mutanerové byli dříve dvojpohlavním národem s jen jednou hlavou (Dvojhlaví se považují za muže a množí se synteticky). Ten-který-nás-vede je zřejmě Anti-Homunk, genetická porucha způsobuje efekt dvojhlavnosti. Blödel chce vyrobit demutující materiál a rozšířit ho přes výživnou kaši, kterou požívají všichni Vei-Munaterové. Poté, co to provede, dojde u Vei-Munaterů k neklidu kvůli zničenému zdroji.

Se třemi kluzáky odlétá Atlan k šestihranné budově, kterou Tyari pokládá za výchozí bod mentálního válečného záření. Tam objeví Veh-Ksiil/Toi-Kssil, strážce zdroje. Je paralyzován a zdroj odpálen. Následně se komando vrátí zpět na CHYBRAIN. Federspiel tam náhle naváže mentální kontakt se svou sestrou Sternfeuer na palubě SOL.

Mezitím se činkovitá loď žene poloviční rychlostí světla temnou zónou, kde má být po 86 dnech zničena. Breckcrown Hayes a jeho štábní specialisté chtějí na palubě SZ-2 vyvolat energetický zkrat, aby donutili SENEKU k jednání. Jak se očekává, měla by tak inpotronika reagovat proti Manifestu C Erfrinovi, který SENEKU kontroluje. Výkonným orgánem má být Extra Derblix. Garbil, humanoid s mnohonásobně stínovanou žlutou kůží, je povýšen na užšího spolupracovníka Solanie z Terry. Erfrin ale sugestivně zasáhne a zamezí energetickému zkratu.

O této události se dozvědí na CHYBRAINU, který na oplátku sdělí, jak se přiblížit k Manifestu C, totiž s pomocí posimagno-energie. SOL se má osvobodit a následně vyrazit do centrální oblasti Xiinx-Markantu a tam se setkat s pomocnými čluny. Dojde ale k chybě v přenosu a Federspiel předá své sestře stanoviště Cpt'Carcha (jehož impulzy jsou po zkáze mentálního zdroje rovněž jasnější).

Osvobození SENEKY z moci Manifestu C je provedeno rychle. Následně je zjištěno, že válečné záření vypadlo a nedají se zaměřit už žádné kosmické bitvy. Hayes pak rozkáže emocionautce Caře Doz nabrat kurz k centru Xiinx-Markantu. Kromě toho Třetí Měřič Erf-Zount poděkuje za své osvobození.

Neklid pak přeroste v paniku, když Vei-Munarové začnou ztrácet své Toi-hlavy. Anulování genetické manipulace se událo rychleji, než se očekávalo. Výzkumníci poznají, že byli zmanipulováni, zřeknou se Toho-který-je-řídí a uzavřou mír se Solánci. Novým cílem Solánců se stane Svítící oko v absolutním centru Xiinx-Markantu.

Ve Svítícím oku není Anti-Homunk vůbec spokojen s vývojem. Především mu vadí, že je Atlan už tak blízko. Nato se ohlásí Anti-ID a oznamuje, že on je s vývojem naopak spokojen. Mocný pomocník Solánců bude muset brzy zasáhnout - a na to negativní superinteligence čeká.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A618« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!