Atlan 591 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 591
Název:Poslední strážce času
(Der letzte Zeithüter)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 590 • chronologicky • AT 592 »
Vydáno poprvé:31. ledna 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3804
Zajati v údolí času

Na planetě Sinohr žije národ Dymohdů v malých vesnicích. Když kůže Dymohdů začíná šedivět, je zvykem, že se odeberou do města Uhranzhar. Když se Dymohde Skohl cítí být příliš starý, než aby mohl cestu zvládnout, doprovodí ho mladí Dymohdové Berle, Uryde a Groch.

Na cestě musí bojovat proti Urshaddinům, kteří bydlí v Uhranzharu a starce cestou okrádají. Město se ukáže být pochmurné a pusté. Zcela zešedivělý Dymohde jménem Lokh, který ve městě žije, je důkazem, že staří Dymohdové odcházejí do Uhranzharu dlouho před časem své smrti.

Hala poznání se ukáže být zařízením, které odčerpává životní energii starých Dymohdů a vyzařuje jí do vesmíru. Tři mladí Dymohdové prokouknout podfuk a zařízení zničí. Ve zdroji života se do vod planety zamíchává jakási substance. Dymohdové zničí také toto zařízení a uniknou z města, které se nyní začíná zcela rozpadat.

Tím končí na Sinohru čas Velkolepých, kteří dříve s hvězdnými loděmi přistávali na planetě a příležitostně brali s sebou Dymohdy na mise ve vesmíru.

Na planetě Technokrat existuje už jen jeden počítač a Strážce času nula. Jedná se o beztělného Dymohda, který je díky energii z Haly poznání nesmrtelný. Po zničení zařízení začne vykazovat příznaky stárnutí.

Když se Insider a Cpt'Carch dostanou na Technokrat, nechá je z dlouhé chvíle projít. Pustí je dokonce k počítači centrály, když se oba vydávají za Strážce času. Strážce času nula je musí dokonce vodit sem a tam, ačkoliv pochybuje o jejich statusu. Insider a Cpt'Carch objeví řídící zařízení Údolí času, ve kterém je zachycena SOL a CHART DECCON. Strážce času nula varuje, že odpojení Údolí času by mohlo vést k pádu lodí do budoucnosti. Na rozkaz obou Extrů přivede záchrannou kouli s Atlanem na palubě do blízkosti SRŠNĚ.

Strážce času nula je napaden Oggarem a prohraje, protože bylo zničeno zařízení na Sinohru. Potom se Oggar vrátí zpět do Pers-Mohandotu, kde od Chybraina nabere novou energii.

Vzhledem ke skonání Strážce času nula a pohybnostem o oprávnění obou Extrů je počítač vykáže z Technokratu. Insider a Cpt'Carch se vrací k SRŠNI, zatímco počítač se ustanoví posledním Strážcem času.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál