Atlan 546 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 546
Název:Ofenzíva Zosobněních
(Offensive der Ebenbilder)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Dobrodružství SOL / Solánci
« AT 545 • chronologicky • AT 547 »
Vydáno poprvé:22. března 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: leden 3792
SOL na rozcestí
Hlavní postavy románu:

Chart Deccon - High Sideryt uprchne

Order-1 a Order-2 - Zosobnění spustí ofenzívu

Troilita, hrozivý - moc bude aktivní

Hage Nockemann - galaktogenetik je bezradný

Chart Deccon si vzpomene na 4. prosinec 3788, kdy zemřel Tineidbha Daraw a post High Sideryta tak přešel na něj.

Když je Deccon ve své kobce konfrontován s dvojníkem, šokovaně prchne do velitelské centrály SZ-1. S tamními kontrolními zařízeními zpozoruje několik další zosobnění a pozná svou chybu s Alfami.

Mezitím se píše 21. ledna. Bora St. Felix zorganizuje demonstrační pochod k centrále, aby si vynutila opětovné spojení SOL.

Hage Nockemann je navštíven Decconem a jedním ze zosobněních, aby si od něj nechali potvrdit pravost. Vyšetření vede k výsledku, že Nockemann už nemůže odlišit originál od kopie. Jediným poznávacím znamením je nyní nezničitelná skříňka, kterou High Sideryt neustále nosí kolem krku.

Poté dá Chart Deccon veřejně oznámit existenci dvojníků a vyzve Solánce, aby je pochytali. Existuje ale 11 zosobnění, protože Order-7 porodila dvojčata. Order-7-B si pořídí nezničitelnou kopii skříňky, zatímco Order-7-A překvapí Deccona v řídící centrále a uvězní ho.

Solánci chytí několik Decconů. Když se nedostanou dál, nasadí SENECA Troility. Jedná se o tři umělé bytosti, které podle libosti mohou změnit své místo na lodi a nejsou podřízení SOLAGu. Systematicky začnou chytat všechna zosobnění, přehlédnou ale zamčeného Deccona, protože hledají jen 10 zosobnění. V centrále je Decconova skříňka testována. Poté co skříňka Order-7-B projde testem, rozpadnou se ostatní zosobnění na prach. Order-7-B převezme velení nad SOL.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!