Atlan 536 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 536
Název:Křišťálová smrt
(Der kristallene Tod)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Dobrodružství SOL / Solánci
« AT 535 • chronologicky • AT 537 »
Vydáno poprvé:11. ledna 1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1. října 3791
Poslední dny Základnových bojovníků
Hlavní postavy románu:

Chart Deccon - High Sideryt nechá odpojit SZ-2

Atlan - Arkonidan jako zachránce v nouzi

Sternfeuer a Federspiel - mutanti v nejvyšším nebezpečím

Clerg Mester - oběť křišťálové smrti

Ivor Chan, Cpt'Carch a Dan Jota - tři Základnoví bojovníci

Základnoví bojovníci rozdělí zbytky krystalické formy života, která se nacházela v jedovém valu, také kolem svých ostatních úkrytů v SZ-2. 1. října 3791 se tato krystalická bytost stane opět aktivní, údajně kvůli experimentům Vystidky Lellyny Mase, o čemž později pochybuje zejména Joscan Hellmut.

Kvůli krystalické bytosti se Základnoví bojovníci dostanou do nouze. Skupina, ke které patří také Federspiel, je uvězněna v základně narůstajícími krystalovými masami. Mutant vidí jako jediné východisko prozradit pozici základny a požádat Charta Deccona o pomoc. Když se ten ale rozhodne nebezpečné hordy izolovat, opustí naštvaný Atlan centrálu a vydá se k základně. Cpt'Carch zalarmuje Hennika a Dopestiereho, když cítí, že je Sternfeuer v nebezpečí. Při její záchraně zjistí Základnoví bojovníci, že krystalová forma života spotřebovává hodně kyslíku. Když dorazí Atlan a dozví se o tom, vytvoří s pomocí Joscana Hellmuta přes SENEKU vakuový tunel k základně, skrze který krystalová bytost odumře. Obklíčení lidé si předtím oblečou kvůli nedostatku kyslíku skafandry.

Základnoví bojovníci, Atlan, Bjo Breiskoll a Hellmut se před SOLAGem stáhnou do SZ-2. Potom Deccon SZ-2 odpojí, aby údajně chránil SOL před krystalickým nebezpečím. Centrála je hlídána SOLAGem, pomocí dálkového řízení zůstává SZ-2 stále ve formaci se zbytkem SOL.

Atlan odstraní vakuovým tunelem zbytky krystalového monstra. Potom vyšle k Decconovi prohlášení, že Základnoví bojovníci zanechávají boje a že s odpojením SZ-2 jednal správně, aby nerušené pozitronice SZ-2 umožnil boj s monstrem. Tak připraví Deccona o všechny záminky, které překážejí dalšímu připojení SZ-2. High Sideryt nechá loď opět spojit a cítí stále větší respekt z Atlana, který zamezil eskalaci.

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!