Atlan 630 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 630
Název:Stopy do Faryntu
(Die Spur nach Farynt)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 629 • chronologicky • AT 631 »
Vydáno poprvé:31. října 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: leden 3808
Fetiš jim ukazuje cestu

Zatímco je SOL stále ještě opravována na Anterfu, zjistí Hage Nockemann, že Fetiš Marcoyn následuje instinkt, který ho nutí jít určitým směrem. Jako cíl je identifikován 102 světelných let vzdálený modrý obr, který patří do Faryntu. 10. ledna 3808 vyrazí CHYBRAIN a FARTULOON k vypátrané soustavě.

Cílová soustava se jmenuje Masilan. Osmá planeta se nazývá Schjepp a je to dutý svět zahalený do energetického štítu. Na deváté planetě Uzerfon žije národ Uzerfonů.

Hlava státu Uzerfonů Lin-Khan Pooch Veletta-Del, musí bojovat se sabotážními akty Karymaunů. Ti věří, že vstup někoho na Schjepp znamená konec Uzerfonů, a sabotují proto kosmické lety. Lety jsou ale potřeba, protože Uzerfon pozvolna ztrácí atmosféru. Když CHYBRAIN žádá o povolení k přistání, očekává Lin-Khan, že mu pomohou a pozve Solánce do svého paláce. Tam na něj naléhá také rádce Zymm-Fort, který pracuje pro Karymauny a doufá v odpor národa, když hlava státu s cizinci uzavře smlouvu.

Velitel Karymaunů Rypam poručí zajmout pět Solánců při opuštění paláce. Sternfeuer, Nockemann a Uster Brick padnou do moci Karymaunů. Rypam vyzve Solánce, aby soustavu opustili, protože trojice Solánců jinak zemře na otravu jedem.

Protože telepati v blízkosti Uzerfonů mají problémy se svou schopností, musí se po městě toulat skupinky s vždy jedním telepatem, aby vypátrali úkryt Karymaunů. Jedna skupinka se utvoří kolem Bjo Breiskolla, zatímco Atlan jde s Tyari. Ti potkají Sanym-Bloo, šéfa kosmických letů, který nabídne svou pomoc. Se seznamem pracovníků kosmodromu, kteří přicházejí v úvahu pro poslední sabotážní akt, objeví Atlan a Tyari dům technika Goran-Lyrta. Ten je stejně jako mnoho dalších věrný Karymaunovi Rypamovi, protože ho léčí z nevyléčitelné nemoci. Ve skutečnosti se nejedná o nemoc ale o Rypamův jed.

Při vnikání do budovy jsou Atlan a Tyari přemoženi. Sanym-Bloo spěchá k paláci, aby Lin-Khana zalarmoval, potká ale zrádného rádce a je zastřelen.

Tyari a Atlan se osvobodí a objeví cestou transmiter, který použijí. Dostanou se do Schjeppu, kde se kvůli nízké gravitaci neúmyslně vzdálí od transmiteru. Neznámý vliv je stále více oslabuje, takže se jen s námahou dokáží vrátit zpět ke transmiteru.

Transmiterovou aktivitu zaměří Insider v CHYBRAINU. Vorlan Brick, Argan U, Wuschel, Joscan Hellmut a Blödel chtějí bez okolků zvenčí paralyzovat osazenstvo domu, jsou ale ochromeni neznámou zbraní. Rypam je chce transmiterem poslat do nicoty. Ve stejné době Sanym-Bloo, který nebyl smrtelně zasažen, odhalí Zymm-Forta. Zymm-Fort chce zabít Lin-Khana. Ten aktivuje rádiový přístroj, který mu Solánci darovali. Insider vládce zachrání. Odhalený poradce si zvolí smrt. Přístroje u mrtvoly dokážou, že Rypam přišel z vesmíru.

Atlan a Tyari zavčas projdou transmiterem, aby stihli zabránit popravě svých přátel. Transmiterem se společně s paralyzovanými přednesou do pustiny poblíž Rypamova hlavního stanu, dříve než se sklep zřítí. Rypam chce opustit svoje místo a poručí svému zástupci Turgynovi vyvolat v hlavním městě chaos. Když s letounem opustí hlavní stan, Atlan ho sestřelí. Obklíčen Solánci, zabije Rypam sám sebe a ukáže se, že je to Prezzarerhalt s komplikovanou maskou. Svého Fetiše zničí výstřelem.

Krátce před sebezničením zachrání Atlan a Insider trojici rukojmí. Společně s prchajícími Karymaunery se před explozí zachrání uvnitř ochranného štítu CHYBRAINU. Blödel rychle vyvine prostředek proti jedu. Turgyn ve městě rychle pochopí situaci a ukončí boje.

Solánci přenechají Uzerfonům plány potřebné pro interstelární kosmické lety, aby mohli opustit planetu, dříve než se stane neobyvatelnou. Poté chtějí přistát na Schjeppu.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A630« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál