Atlan 531 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 531
Název:Povstání imunních
(Rufstand der Immunen)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Solánci
« AT 530 • chronologicky • AT 532 »
Vydáno poprvé:7. prosince 1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: červenec 3791
Atlan bojuje o svobodu Chailidů
Hlavní postavy románu:

Y'Man - robot pozná sám sebe

Atlan - Arkonidan se snaží o vytvoření mírové buňky

Zayger a Empter - dva imunní Roxharové

Mussumor - velitel Prastarých z Chailu

Gurdonar - Prastarý se ukáže být nápomocný

Ve vzdálené tvrzi na Chailu vězní Roxharové imunní představitele svého národa. Pod vedením Zaygera a s pomocí starého Emptera, který když je to nutné hraje blázna, se podaří zničit kontrolní zařízení, takže Ai'Synn může imunní osvobodit. Na svobodě prozradí Empter, že je otec Ai'Synna a s pomocí svého malého létajícího zvíře jménem Bilopi udržoval kontakt. Poté co jsou imunní odvedeni do úkrytu, odlétá Ai'Synn a Zayger do Modrého města, aby odvezli Phin'Sara. Ten je ale připraven a zabije Ai'Synna. Zayger je zatčen. Vyšle Bilopi, aby rebely varoval.

Atlan po svém příchodu do chaty Prastarého v Ushunu potká Y'Mana. Arkonidan a robot diskutují o duševním faktoru. Atlan chce jako část svého prvního příkazu vytvořit nárazník mezi dvěma mocenskými oblastmi udělat z Chailu centrum první mírové buňky. Přes Prastarého Gurdonara naváží Atlan a Y'Man kontakt s Mussumorem. V Hashilanu vypravují o manipulacích s mentální sítí. Uvěří jim jen proto, že Y'Man je robot, kterého Prastaří kdysi vybudovali, aby se dozvěděli víc o kosmu. Nejdříve se v pěti pokusech pokoušeli vytvořit organické živé bytosti, což se nepovedlo. Zbytky pěti bytostí objevil Y'Man v Modré věži. Speciální komponenta robota se stará o to, že ho Roxharové považují za živou bytost. Poté co se Y'Man přestal hlásit, byl velice nadaný Prastarý Akitar opatřen falešnými vzpomínkami a vyslán s jednou roxharskou buňkou. Vzhledem k novým faktům může Atlan přesvědčit Chailidy, aby zastavili podporu mentální sítě. Roxharové udržovali síť už jen k izolaci Chailidů.

Gurdonar naváže při meditaci kontakt s Empterem. Gourdonar odvede Atlana, Bjo Breiskolla a Y'Mana do úkrytu imunních. Prastaří dovolí teleportovat jednu osobu do Modrého města. Poté co s Y'Manem zmizí, objeví se roboti Roxharů a zajmou Atlana, Breiskolla a imunní.

Y'Man spatří ve městě Chybraina, který ho zavede k Zaygerově vězení. Zayger a Y'Man společně zničí projektor mentální sítě. Při útěku se dostanou do ohrožení života a jsou zachráněni Mussumorem, který je přitom těžce zraněn. Jeho teleportace vede do tábora rebelů Zeleného srpu.

Bez sítě začnou Prastaří cítit SOL a začnou navazovat kontakt s vyslanými učiteli. K cílené akci jim chybí Mussumor. Phin'Sar tuší ve zničení mentální sítě akci SOL a nechá činkovitou loď obklíčit svou flotilou.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!