Largamenia

Astronomická data:
Soustava:Larga
Průměr:12‘145 km
Doba rotace:22 hodin
Doba oběhu:314.18 dne
Gravitace:1.05 g
Průměrná teplota:13°C
Sklon osy:26°
Obyvatelé planety:
Arkonidané

Tato planeta Velkého impéria představu jeden z pěti testovacích světů pro Ark Summia. Je to planeta slunce Larga v kulové hvězdokupě Cerkol.

Průměr planety je 12‘145 kilometrů, panuje zde gravitace 1.05 g, sklon polární osy je 26°. Na planetě panuje průměrná teplota 13°C. Planeta oběhne kolem slunce za 314.18 dnů. Rotace kolem osy trvá 22 hodin (neboli 11.49 Tonta).

Historie

V roce 2550 da Ark je na Largamenii imperátorem Quertamaginem IV. založeno město Tifto. Nastupující hyperbouře počátkem Archaické periody přeruší všechny kontakty s ostatními světy, kvůli čemuž kolonisté Largamenie upadnou zpět do pratechnické primitivity.

V roce 3460 da Ark je na ruinách Tiftotu založena osada Tiftorum. Z jediného kulturního centra Largamenie se postupně stala hlavní město planety. V jedné z historických čtvrtí se nachází „Ulice kleneb“, ve které se nachází mnoho obchodů.

V roce 4050 da Ark vznikne v Tiftorumu Institut Faehrl a planeta se stává třetím zkušebním světem ARK SUMMIA (po Iprase a Goshbaru). Institut Faehrl vyvine v průběhu následujících tisíciletí na nejvýznamnější zkušební institut, ve kterém se provádí aktivace extrasmyslu. Pod energetickými kopulemi se nacházejí testovací oblasti pro třetí stupeň ARK SUMMIA. Pomocí techniky se zde dají simulovat nejrůznější prostředí cizích světů.

17. Prago Messonu 10‘497 da Ark zde absolvuje Atlan (pod falešnou identitou) všechny zkoušky a po splnění je mu aktivován extrasmysl.

V roce 21‘363 da Ark se na Largamenii podrobí Gaumarol da Bostich, Aktakul da Urengoll, Sargor da Progeron, Hyrion da Caesmol, Gyona da Brogaaze, Kenterol da Orbanaschol, Dimeria da Senkara a Jasmyne da Ariga testování ARK SUMMIA a každému je aktivován extrasmysl.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál