Atlan 231 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 231
Název:Organizace Gonozal
(Organisation Gonozal)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Akon-Akon
« AT 230 • chronologicky • AT 232 »
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10.499 da Ark
Bojí se svědků minulosti - a nastraží smrtící past.

Díky zvěstem, že starý císař je stále naživu, získává organizace Gonozal VII, která byla považována za neškodnou, nový impuls. V trilogii v trivideu je starý císař oslavován. Vrcholní představitelé Arkonu jsou znepokojeni. Lebo Axton se začne zajímat, zda se pod nevinnou záminkou neskrývá vážná odbojová organizace. Quertan Merantor, šéf rozvědky, pověřuje Axtona úkolem vypátrat a zlikvidovat Gonozala VII. Opět mu pomáhá Sorgith Artho, což se Axtonovi nelíbí.

Avrael Arrkonta pošle Axtonovi studenta Dastruka, který ho vezme na schůzku organizace Gonozal. Tam se dospělý setkává s Perkem Larkyontem, zdánlivě neškodným prezidentem ještě neškodnější organizace. Cestou domů se Dastrukovi podaří přesvědčit Axtona, aby se vloupal do prezidentovy kanceláře a zorganizoval informace o podzemním hnutí. Axton neochotně souhlasí.

Když Axton opustí svůj byt, najde před kluzákem Dastrukovo tělo. Sorgith Artho již provedl šetření a počáteční vyšetřování. Dastruk byl ubodán k smrti. Perko Larkyont, který byl v posledních hodinách v Gabaysh, je vyloučen jako podezřelý Artho - ale ne Lebo Axton. Dospělý se vykašle na Arta a letí do hlavního archivu v Mohyle moudrých. Tam získá uložená data o Perku Larkyontovi. Přitom narazí na jména dvou agentů zpravodajské služby, na které nasadí Artho, a slunečního nosiče Ukosthana. Dotaz u společnosti Arrkonta nic nepřinesl. Průmyslník tvrdí, že Ukostana nezná, ale Axton mu nevěří. Arrkonta využije svých informačních zdrojů a zjistí, že Ukošťan je urozeným přisluhovačem Gonozala, který je fakticky pod Orbanašolem.

V archivu Lebo Axton najde Ukostanovo křížové spojení s Larkyontem a dalšími arkonidskými důstojníky a hvězdnými loděmi. Při sérii nehod zahynulo již pět policistů v blízkosti Ukostánu.

Dva další jmenovaní důstojníci se mají ještě téhož dne vrátit na Arkon I s OZMANem. Axton však přichází pozdě. Dva důstojníci Staghoug a Praokun již opustili OZMAN s kluzákem. Vozidlo exploduje na letištní ploše kosmodromu. Axton se dozví, že OZAM se na Arkon nevrátil od dob Gonozala.

Cestou domů náhle začne stávkovat antigravitační motor Axtonova kluzáku. Přestane fungovat i zařízení v těle gentlemana Kellyho. Ve vnějším trupu kluzáku je zaseknutá metr dlouhá tyč, jejíž vnitřní části vyzařují záření, které ochromuje antigravitační systémy. Pomocí paprsku vystřelí tavidlo na tyč a dojde k nežádoucí reakci. Axton je neodolatelnou silou vtažen do svého robotického těla, které se stále nachází daleko v budoucnosti pod strojem snů. Perspektivy se zkreslují a on se zdá být ztracený v dimenzích. Plazí se k němu bytost z modrých krystalů. Axton v panice vystřelí na postavu podobnou člověku, která mezitím zmizí. Jeho modře zářící pásek si vzal Axton. Poté znovu vstoupí do přítomnosti Arkona I. a ocitne se nad skalnatou krajinou. Jeho kluzák je vysoko nad ním. Gentleman Kelly přinutí stroj, aby se ponořil a zachytil pád svého pána. Robotovi se podaří Axtona chytit a bezpečně přistát. Oba se vrátí do Axtonova bytu. Udeří asi metr dlouhým svítícím modrým pásem do Kellyho hlavy a vytvoří tak zářez do arkonské oceli. Axton si kolem boků omotá opasek, který vypadá, že je vyroben z nesčetných krystalů.

Axtona navštíví prezident Larkyont, který si hraje se dvěma vzácnými vázami, které Axtonovi daroval Avrael Arrkonta, a potvrdí, že organizace Gonozal VII nemá s útokem nic společného. Po Larkyontově zmizení zůstává zamyšlený Axton, který se zabývá otázkou, co vlastně prezident chtěl a zda je skutečně tak neškodný, jak o sobě tvrdí.

Sorgith Artho, který je tváří v tvář přehlížení dospělého muže stále nenávistnější, doprovází kosmo-kriminalistu do Larkyontova bytu, kde mají být instalována odposlouchávací zařízení. Artho to považuje za ztrátu času, protože věří, že skutečným vůdcem podzemní organizace je Slunečník Ukosthan. Pomocí odpadní šachty vybavené dezintegrátory se Axton dostane do Larkyontova bytu, který překvapivě vstoupí do jeho kajuty a odsoudí Axtona k nečinnosti v šachtě. Sorgith Artho přijde do bytu a vyptává se prezidenta na tři mrtvé muže, kteří jsou všichni spojeni s Organizací. Oba policisté OZMAN krátce před svou smrtí hovořili s Perkem Larkyontem prostřednictvím společnosti Telekom. Artho obviní prezidenta z vraždy. Sorgith Artho zamíří energetickým blasterem kolem Larkyonta přímo na poklop, za kterým se skrývá Axton. Zbraň však nefunguje. Larkyont utíká z bytu. Kelly vytrhne Axtona, který visí na ocelovém laně, a chrání svého pána před žárem střely, která nyní vychází z Arťomovy zbraně. Pronásledován Sorgithem Arthem se Lebo Axton na hřbetě robota dostane na střešní palubu budovy s trychtýřem, kde je kluzák zaparkován. Navzdory četným Arkonidům, kteří se zdržují v okolí, Artho střílí na Verwachsene. Speciální zbraň, kterou chtěl Axton použít k vystřelení mikrostřel do Larkyontova bytu, je podruhé zahalena namodralým světlem a nelze z ní vystřelit. Jako zdroj záře označí modrý pás.

Gentleman Kelly se i se svým pánem vrhne přes okraj střešní terasy do hlubin. Artho je následuje v kluzáku. Těsně před dopadem na zem Kelly aktivuje antigravitační jednotku a bezpečně přistane. Díky své schopnosti nočního vidění Axton kluzák dokonale odhalí. Kelly se schová v malém lesíku. Sorgith Artho není schopen Axtona a jeho robota odhalit, přestože používá silné světlomety kluzáku, a odvrátí se. Axtonova zbraň nyní opět funguje bez problémů. Po návratu do bytu se Axton snaží sundat opasek, ale nedaří se mu rozepnout sponu.

Sorgith Artho se ohlásí na videozařízení a řekne Axtonovi, že se domníval, že dospělý padl za oběť modrokožci, kterého pak zastřelil. Vypráví také o údajné tajné schůzce vysoce postavených osobností Arkonu se zástupci organizace Gonozal VII. Artho si s Axtonem domluví schůzku na střešní terase nedaleké nálevny. Stojí tam nápadný obelisk.

Axton jde pozdě v noci s gentlemanem Kellym do luxusního bytu v nejvyšším patře nálevny. Zde žije Slunečník Ukosthan, kterého navštíví jeden ze dvou agentů zpravodajské organizace. Ten se po příchodu Axtona z bytu vzdálí. Axton informuje Ukostana o vraždě sedmi důstojníků, kteří se již nacházeli v bezprostřední blízkosti Slunečního nosiče. Vypráví také o chystané schůzce nejdůležitějších členů organizace Gonozal VII a o připravené pasti tajné služby. Pak Axton přikáže Slunečníkovi, aby s ním šel do restaurace, odkud je dobrý výhled na terasu s obeliskem. Předtím Ukosthan uskuteční několik videohovorů.

Na schůzku se dostaví nejen Sorgith Artho a dva agenti, ale také Perko Larkyont, který vystřelí jako první. Následuje krátká přestřelka, při níž je Artho zabit. Akci z bezpečné vzdálenosti přihlížejí Axton a Ukosthan. V nedaleké hospodě sleduje zápas také několik členů organizace Gonozal VII.

Quertan Merantor je rozhořčen selháním zpravodajských služeb a nařídí, aby se Lebo Axton dostavil do jeho kanceláře. Tam šéfovi rozvědky zavolá Orbanašol III. a císař nařídí zatknout Perka Larkyonta, který vede demonstraci organizace Gonozal VII na Hoře modrých šípů. Orbánašol bude mít selhání přísně potrestáno.

Lebo Axton vyhledá Perka Larkyonta v jeho domě. Prezident je hrdý na to, že o Gonozalu VII už mluví celý Arkon a Orbanašol zuří. Axton si všimne, že stěny bytu jsou pokryty třpytivým drahým plastovým potahem. Koberec, který pokrývá podlahu, je dovezený a je tedy drahý. Gentleman Kelly padá na podlahu, když se zachytí o koberec, a naráží hlavou do okenní tabule, která praská. Axton odchází z bytu. Poškozená skla umožňují Axtonovi používat projektor, který vysílá paprsek světla, aby snímal povrch skla a slyšel zvukové vlny, které vznikají, když mluví, a způsobují vibrace skla. Neporušená skleněná tabule těmto vibracím zabraňuje. Axton tak může odposlouchávat rozhovory vedené Larkyontem a utvrdí se v názoru, že prezident a Ukosthan jsou nejdůležitějšími lidmi v organizaci.

Při dalším setkání s Ukosthanem se Axton ukáže jako stoupenec křišťálového prince Atlana. Ukosthan vypráví podrobnosti o svém vztahu s Larkyontem. Larkyont byl krátce před Gonozalovou smrtí zatčen za několik trestných činů. Vzhledem k tomu, že některé z nich byly politicky pošpiněny, byly mu po nástupu Orbánašla do úřadu uděleny milosti. Nyní se skrývá za organizací Gonozal, a tak se snáze dozví, když do Arkonu přijdou policisté, kteří se podíleli na vyšetřování jeho případu. Ukoštán podnítil brzkou vzpouru proti Orbánašolovi a zradil ho. Larkyont to ví a vydírá tím Slunečníka.

Oba muži pracují na plánu, jak zničit Perko Larkyonta, aniž by do toho zapojili Ukosthana. Očekává se, že jim pomůže vysoce postavený důstojník, který brzy dorazí na Arkon I. Dien Temper již opustil SELKO s kluzákem. Axton se snaží navázat s policistou rádiové spojení, což se mu nakonec podaří. Temper přistane a následuje rozhovor s Axtonem a Ukosthanem.

Několik projektilů narazí do Axtonova kluzáku nebo se odrazí od těla gentlemana Kellyho, který se vrhne před Tempera. Na Axtonův popud popadne Kelly starého Arkonida a žene ho do farmaceutické továrny, kterou měl Temper v plánu navštívit. Vrah se dá na útěk. Axton ho nechá nerušeně utéct. Dien Temper je zasvěcen do pozadí útoku.

Axton letí s Ukosthanem do parku Elfblatt, kde se koná demonstrace příznivců Gonozalu. Perko Larkyont se v projevu svěřuje, že nedávno hovořil s Gonozalem VII. Díky tomu nemůže být zatčen ani zavražděn, protože by to všechno mohlo vést ke vzpouře jako akci proti zvěstem o Gonozalovi. Axton přistává s kluzákem. Larkyont nastoupí a vyslechne Axtonův rozkaz, aby demonstraci zastavil a shromáždění rozehnal. Lebo Axton dává Larkyontovi jasně najevo, že pokud prezident zajde příliš daleko, bude Orbánashol čelit nepokojům. Pak mu řekne, aby přišel do Ukosthanova bytu. Perko neochotně poslechne Larkyonta.

V Ukoštanově bytě Axton nabídne zločinci, aby se ukryl. Má iniciovat sbírku mezi Gonozalovými stoupenci, vzít peníze a zmizet z dohledu. Část této částky obdrží Ukosthan. Pokud by Larkyont nesouhlasil, Axton by zinscenoval nehodu, při níž by přišel o život. Larkyont dělá, co se mu řekne. V projevu k členům organizace obviňuje SENTENZU z vměšování. Zločinecká organizace údajně plánuje zabít Gonozala VII., aby rozptýlila zvěsti, že císař je na Arkonu I. Aby byl Gonozal zachráněn, musí být jeho život účinně vykoupen od SENTENZY. Císař je prý závislý na léku, jehož prodej je pod kontrolou společnosti SENTENZA. Výzva kpříspěvkům je vyslyšena. O pouhý den později je Larkyont nechutně bohatý. Jako podvodník se má nyní Larkyont skrývat, čímž by se stal nedůvěryhodným, ale živým.

Axton se hlásí u Quertana Merantora a informuje ho o pozadí svých činů. Poté předá šéfovi rozvědky seznam se jmény 24 mužů a žen, kteří vážně pracují na hnutí odporu. Tím Axton vyvede zbývající členy organizace Gonozal VII, včetně Ukosthana, z palebné linie. Společnost Merantor Axtona chválí. Merantor však nechce Larkyonta tak snadno pustit a chce ho zatknout na Jižním Ferdeau. Axton tomu musí zabránit. Opět však přichází pozdě. Perko Larkyont je zatčen tajnou službou a odvezen v kluzáku. Lebo Axton sleduje stroj a může pozorovat, jak Quertan Merantor udeří vězně. Při tom se otevřou dveře stroje a Larkyont vypadne z kluzáku do hlubin. Dopadne na kamenitou zem. Tajná služba rozšíří zprávu o údajné Larkyontově sebevraždě, protože se stydí za jeho podvod.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Organisation_Gonozal« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
27.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459545.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!