Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 180
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 180
Název:V rukách kata
(In der Hand des Henkers)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Vargani
« AT 179 • chronologicky • AT 181 »
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18. až 21. Ansoor 10.498 da Ark (8023 před Kristem)
Chtějí zachránit Krystalického prince - mrtvé oči jim pomohou.

Atlan a Chapat jsou stále uvězněni na planetě Sogantvort ve staré stanici Vargan. Magantillikenovi se zatím nepodařilo proniknout do zasypané základny. Chapat telepaticky informuje otce, že varganský kat chce vyhodit do povětří tu část stanice, kde jsou ubytováni. Podzemním zařízením otřásají detonace. Atlan vezme válcovitou nádobu s embryem plovoucím v živné tekutině a unikne tunelem. Přichází do místnosti, kde panují mrazivé teploty a ostré světlo.

Najednou se ve změti ledových krystalků objeví dvanáct stínových přízračných postav s jemnými končetinami. Erinnyes připluje k Atlantovi a vezme si od něj nádobu s čapátem. Arkonid je odsouzen k nehybnosti. Atlan přijímá Chapatovo volání o pomoc. Požádá svého otce, aby se spojil s Ištar, protože jen ona ho může přivést zpět z Ledové sféry. Dvanáct bytostí i nádoba jsou stále průhlednější a nakonec zmizí.

S Erinnyes mizí i zima a bohužel i světlo. Atlan si nyní musí ve tmě proklestit cestu vpřed. Náhle mu do tváře zasvítí reflektor. Magantilliken ho konečně našel. Protože Chapat je pro Kata momentálně nedostupný, vezme si Atlan jako rukojmí, aby se dostal k Ištar, kterou mu Páni ledové sféry nařídili zabít. Magantilliken sestřelí Atana paralyzérem. Poté použije antigravitační zařízení a dopraví Arkonida na loď Zlaté bohyně s dvěma pyramidami.

Vargan chce znát každý detail setkání s Erinnyes. Atlan se nebrání a ochotně poskytuje informace v reakci na Magantillikenovy otázky. Křišťálový princ zůstane přivázaný na pohodlném místě a nakonec usne.

Atlan se probudí, když s ním Magantilliken prudce zatřese ze spánku. FARNATHIA dorazila na Sogantvort. Kat přesune loď s dvojitou pyramidou do výhodné útočné pozice v domnění, že FARNATHIA jeho loď nenašla.

Vargan se však mýlí. Již na cestě k Sogantvortu byla nalezena Ištarina bývalá loď. Na doporučení Zlaté bohyně začne FARNATHIA volat Atlan a udělá vše pro to, aby se zdálo, že varganská loď nebyla objevena. FARNATHIA je dokonce řízena na kurz těsně nad hladinou, což je strategicky velmi nevhodná pozice. Ištar však Fartuloona, Morvonera Sprangka a Ra uklidňuje a vysvětluje jim, že Kata čeká při útoku nepříjemné překvapení. Magantillikenova loď s dvojitou pyramidou se jako orel řítí k FARNATHII a žene se poměrně blízko ke kraumonské povstalecké lodi. Pak varganská loď opět nabere výšku. Magantilliken naváže rádiové spojení s lodí FARNATHIA. Je překvapen, že se mu nepodařilo vystřelit z děl namířených na arkonidskou loď. Ištar ho poučí o pojistce, kterou nainstalovala. Hypnotický zámek zabrání jedinému výstřelu na Ištar.

Magantilliken vyhrožuje, že zabije Atana. Požaduje, aby Vargan přišel na jeho loď, a pak Atana propustí. Ištar odmítá, protože nevěří, že by se Magantilliken tak snadno vzdal svého trumfu. Kat si totiž domluví místo setkání, kde oznámí další podmínky výměny mezi Atlanem a Zlatou bohyní. O chvíli později začne dvojitá pyramidová loď mizet. Povstalci se s ním znovu setkají na Zercascholpku.

Ačkoli Ištar není místem setkání příliš nadšená, dá Fartuloonovi souřadnice tohoto potopeného světa. Vzdálenost mezi Sogantvortem a Zercascholpekem urazí FARNATHIA celkem za sedmnáct přechodů. Barbar Ra během cesty navštíví Zlatou bohyni, kterou nesmrtelně miluje. Ištar ho však odmítá, protože miluje Atana. Pošle Ra ze své chaty, ale barbar prohlásí, že se vždy vrátí a bude Vargana prosit, aby s ním zůstal.

Poté, co FARNATHIA dosáhne svého cíle, je Magantillikenova loď spatřena na oběžné dráze kolem Zercascholpeku. Vargan nereaguje na rádiové volání. Ishtar, Fartuloon a Ra letí na povrch v F-1, zatímco FARNATHIA pod velením Morvonera Sprangka zůstává na oběžné dráze se zapnutými štíty.

Kara, královna kmene Konidů, je na lovu. Temnota donutí Konida vrátit se do tábora svého kmene. Teron sdělí Kaře svůj postřeh z minulé noci. Tvrdí, že viděl jednu z lodí, na kterých předkové Konidů připluli na tento svět. Kara zůstává skeptická.

Mladý lovec Bron přináší zprávu o přistání malé vesmírné lodi ve tvaru disku na nejvyšších větvích Stromu vzpomínek. Z lodi se vynořili dva muži a krásná žena. Teron už není terčem posměchu svých soukmenovců. Radí Kaře, aby uhasila ohně a nepřibližovala se k člunu, který je obehnán ochrannou zástěnou.

Fartuloon přistál s člunem FARNATHIA ve tvaru disku na nejvyšší úrovni Stromu vzpomínek. Díky čtyřem přistávacím nohám stojí člun poměrně stabilně na větvích stromu, které jsou porostlé hustým listím. Břišní řezačka naprogramuje pozitroniku tak, aby po opuštění člunu postavila ochranný štít a umožnila přístup ke společníkům při jejich návratu. Automatický systém reaguje na myšlenkové vzorce tří přátel. Pomocí skargu Fartuloon vyřízne do rostlinného koberce otvor, kterým mohou začít klesat. Na nižších metr širokých větvích se Fartuloon setkává s botičkami. Jeden z těchto tvorů na něj padne a přilne. Břichopas mu ho prudkým švihem strhne ze zad a drží si malý botik před obličejem. Fartuloon postaví botik na větev a nechá ho běžet. V tu chvíli už jsou tři přátelé obklopeni celou skupinou těchto tvorů. S hlasitým pištěním doprovází další cestu tří přátel k zemi. Fartuloon jim obratně uvolní cestu svým skargem. Jeden z botiků se dostane na dostřel vířícího skarga. Meč mu usekne hlavu. S ohlušujícím řevem se na Fartuloona vrhne asi stovka botiků. Břicháč se snaží nikoho z nich nezranit a je sražen k zemi přesilou. Sklouzne z větve a spadne do hlubin. Asi po sto metrech ho upoutá koberec lián a barevných rostlin. Vysílačkou informuje Ištar a Ra, že je v pořádku, a řekne jim, aby zůstali na místě, protože brzy nastane noc. Země je stále asi 200 metrů pod ním.

Ištar a Ra se chystají k nočnímu odpočinku na rozvětvené vidlici. Barbar si vezme první hlídku. Plný touhy pohlédne na spícího Varganina. Přistoupí k ní a trhnutím ji k sobě přitáhne. Ištar se nebrání, ale naznačuje, že by měl být spokojený s tím, že je v její blízkosti a chrání ji. Žádá ho, aby svou lásku proměnil v přátelství, a pak jí může být nablízku a dokonce se jí dotýkat. Ra skutečně dokáže udržet své pudy na uzdě. Klidná noc se chýlí ke konci.

Po vyčerpávajícím výstupu se tři přátelé dostanou na zem. Předtím se Fartuloon krátce spojí s Morvonerem Sprangkem. Přitom se dozví, že Magantilliken stále nebyl dosažen a nikdo na palubě FARNATHIE neví, kde jsou Kat a Atlan.

Ištar si dovolí vypáčit několik informací. V kmeni Stromu vzpomínek, nad kořeny, jsou ukryty Vrentizianexovy mrtvé oči. Je třeba je najít. Aby se dostali ke kmeni stromu, musí na široké větvi překonat bažinaté jezero. Fartuloon se jako první odváží přejít, uklouzne a spadne do jezera, kde mu pomalu hrozí potopení. Ra ho dokáže vytáhnout z bažiny pomocí liány. Pak se barbar ujme vedení a bez dalších incidentů dorazí na druhý břeh. Po několika kilometrech a hodinách se tři společníci bez větších problémů dostanou ke kořenům stromu. Tam najdou bránu z kořenů, která lemuje otvor v kmeni. U vchodu čeká strážce na vetřelce.

Strážce připomíná dvoumetrový kořen, vyskočí a narazí do větve, na níž stojí Fartuloon, Ištar a Ra. Jen díky Ištarinu včasnému varování se Vargan a Ra udrží a zachrání se před pádem na zem. Fartuloon naopak padá na strážce, obřího hada dlouhého asi 30 metrů. Z jeho zad seskočí na skalní plošinu před vchodem do jeskyně. Fartuloon svým skargem rozsekne hadův rozeklaný jazyk. Rychlým útokem oddělí hlavu od trupu s tlamou širokou metr a vybavenou dvěma řadami špičatých zubů. Strážce však ještě není poražen. Zbývající dvě hlavy zaútočí na Fartuloona současně. Obratnými úskoky probodne další hlavu, která pak bezmocně visí dolů. Had se chystá ustoupit do jeskyně. Fartuloon ji pronásleduje. Nyní padne za oběť Skargům i třetí hlava. Strážný je mrtvý.

Schody vedou asi deset metrů dolů a končí v prohlubni, která byla uměle rozšířena. V dutině najde Fartuloon dvě koule vydávající slabou záři - Mrtvé oči Vrentizianexů. Fartuloon drží obě koule opatrně v rukou. Postupně se jejich povrch začíná měnit. Objevují se kousky obrazů, které se snaží uspořádat. Objeví se části sopky, stromu a Atlanova obličeje. Když se obraz stabilizuje, je vidět sopka, na jejímž boku roste strom, který svými větvemi obepíná Atlan.

Tři společníci se vracejí do F-1. Překvapený Fartuloon se zastaví, když spatří starce stojícího před člunem. Teron čekal na podivné návštěvníky. Stařec se představí v nejlepším arkonidském jazyce. Požádá Fartuloona, aby odpověděl na několik otázek. Teron chce vědět, jestli ti tři přátelé přiletěli s velkou lodí a proč vlastně přistáli na tomto světě. Fartuloon má podezření, že Teron a jeho vzbouřenci jsou potomky vzbouřenců opuštěných na Zercascholpeku. Vysvětluje Teronovi, že nepřišli vyzvednout kmen. Fartuloon dá starci na rozloučenou zapalovač. Pak F-1 odstartuje.

Teron se vrací ke svému kmeni a Kaře. Své příběhy do jisté míry přikrášluje. Morvoner Sprangk se na palubě lodi FARNATHIA snaží najít sopku, kde se Atlan zdržuje. Viditelnost je však značně omezena hustou džunglí. Je tedy na Fartuloonovi a jeho dvou přátelích, aby našli strom, ke kterému je ztracený křišťálový princ přivázán.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »In_der_Hand_des_Henkers« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)