Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 201
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 201
Název:Jeskyně Magintoru
(Die Höhlen von Magintor)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Vargani
« AT 200 • chronologicky • AT 202 »
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10‘498 da Ark
Zlatá bohyně čeká na Atlana - a barbar Ra se pouští do dobrodružství.

Dvojitá pyramidová loď Zlaté bohyně stále stojí v soustavě planety Skrantasquor, obklopená hvězdnými loděmi Maahk roller. Ištar pomocí svých vynikajících sledovacích zařízení sleduje zmizení svého milence Atlana v mikrosvětě. Vargan se plně soustředí na to, aby za žádnou cenu nepropásl Atlanův návrat, a celé hodiny nehnutě zírá na obrazovky.

Barbar Ra, jehož návrhy Ištar opakovaně odmítá, se na palubě už nemůže nudit. Nepozorován varganem vybaví jeden z člunů a opustí loď s dvojitou pyramidou. Pomalu reagující válce Maahk nepředstavují pro manévrovatelný člun žádný problém. Brzy metanátoři přestanou loď pronásledovat a ta se velkou rychlostí rozletí pryč ze soustavy.

Na asteroidu Krassig, otřásaném silnými explozemi, čeká Bel Etir Baj na smrt. Termitová nálož implantovaná v jeho těle mohla kdykoli explodovat. Náhle se ozve přátelský hlas, který slíbí, že jejich příteli pomůže z bezvýchodné situace. Olpher se protlačí skrz skálu a vnikne do těla Etir Baje. Podivný tvor s velkou bolestí pro Bel Etir Baj promění smrtící výbušnou nálož ve dva diamanty velikosti pěsti. Tím je nebezpečí pro jeho život zažehnáno. Cestou do hangáru si pořídí skafandr. Stále znovu se setkává se skupinami pirátů, kteří mezi sebou zuřivě bojují o místo na palubě jediné vesmírné lodi. Etir Baj si vybere cestu přes povrch asteroidu, a tak se bez úhony dostane na palubu lodi o průměru 60 metrů. Přípravy ke startu mu potvrdí, že na palubě je někdo, kdo se snaží co nejrychleji opustit Krassig. V pilotním křesle sedí pirát, který se snaží co nejrychleji vzdálit loď od asteroidu. Krassig exploduje.

Ter Mytor chce letět lodí na Arkon. Etir Baj si sundá skafandr. Zranění kyčle po střele z trámu Alferta Torpeha bolí. Ztráta krve již oslabila Bel Etir Baje natolik, že ztratil vědomí. Mytor ho chytí a opatrně ho položí na zem. Pak si ošetří ránu. Pirát se chce dostat do pozadí dosud dobře střeženého tajemství Etir Baj.

Mytor se pod pohrůžkou zbraně snaží z Etir Baje dostat tajemství svého původu. Ale víc než to, že Bel Etir Baj je Arkonid, z něj nelze dostat. Následuje nelítostný souboj, z něhož Etir Baj vychází jako vítěz. Z Mytorovy paprskové zbraně je vystřelen výstřel, který zničí zástěnu. Kopnutí pošle piráta do přístrojové desky. Elektrický výboj z obrazovky Ter Mytora okamžitě zabije.

Zásah však nepoškodil pouze obrazovku, ale také přístroj, který slouží k synchronizaci jednotlivých trysek. Bel Etir Baj vyšle nouzové volání.

Zprávu zachytí Ra. Etir Baj vůbec neví o malé dvojité pyramidové lodi, která se zhmotnila poblíž jeho polohy. Etir Baj s údivem zjistí, že neznámý pilot mluví bezchybně arkonidsky a tvrdí, že je přítelem budoucího arkonského císaře. Na otázku, jaké jméno tento císař ponese, dostane Bel Etir Baj odpověď Gonozal VIII. V jeho očích tak neznámý přišel o život.

Bel Etir Baj se přesune na cizí loď. Na jeho žádost Ra zničí pirátskou loď. Po krátkém odpočinku se Etir Baj vplíží do velitelství a překvapí spícího Ra. Podaří se mu barbara odzbrojit. Ra je překvapen nenávistí, s níž se setkává. Barbar zadá do palubního počítače souřadnice cílové destinace.

Když člun dorazí na místo určení, Bel Etir Baj naváže rádiové spojení. Kódové slovo "El Mafus" zabrání sestřelení dvojité pyramidové lodi obrannými pevnostmi kyslíkové planety. Člun přistává v údolní nádrži. Z výborně maskovaných pozic se blíží tmavovlasí Arkonidé. Do velitelství varganské lodi vstoupí dva muži ozbrojení luky a šípy, dýkami a krátkými meči. Etir Baj je přivítán v Magintoru. Když se jeden z nich dozví, že Ra je Atlanův přítel z klanu Gonozalů, rychle se po barbarovi ohání mečem. Etir Baj uklidňuje bojovníka. Ra je svázán a má být předveden před Con-Treh-Than. Mluvčí této skupiny odsoudí Ra k smrti. Barbarovi je splněno poslední přání. Ra chce být odveden do cely, která bude osvětlena světlem západu slunce. Kromě toho vyjmenovává dlouhý seznam mnoha zbytečných věcí a některých věcí důležitých pro jeho plán, které prý potřebuje, aby se zalíbil svému bohu. Poté, co je jeho žádost vyslyšena, postaví Ra ve své cele poblíž povrchu planety oltář a začne tančit. Stráže fascinovaně sledují jeho počínání. Barbar hodí do ohně směsný prášek. V cele a na chodbách před ní se šíří silně omamný kouř. Con-Treh ztratí vědomí. Ra se vydává hledat hangáry hvězdných lodí. Přijíždí na palubu opuštěné lodi o průměru 60 metrů. Stisknutím tlačítka otevře strop hangáru.

Ještě než Ra stiskne jednočlenný katastrofický spínač, vstoupí Thabek do hangáru a podiví se nad otevřenou hangárovou přepážkou. Con-Treh uzavře skalní strop. Ra pohřbí své plány na útěk bez použití síly. Thabek se nalodí a okamžitě zaútočí na Ra. Barbar v urputné bitvě Con-Treha porazí.

Con-Treh-Than znovu zvažuje Raův osud, který kupodivu neodstartoval s lodí a ušetřil i Thabekův život. Bel Etir Baj se zasazuje o to, aby byla Ra dána šance. Barbar by se měl pokusit vstoupit do Síně vzpomínek. To se žádnému Con-Trehu nepodařilo už 200 let. Návrh Etir Baj se setkává se souhlasem. Doprovodí Ra na jeho cestě.

K Raovu úžasu musí zhruba 5500 kilometrů z Magintoru na ostrov v moři Abdalor ujít pěšky. Díky téměř patologickému strachu Con-Trehů z odhalení si s sebou nesmí vzít žádné zrádné energetické zbraně. Součástí vybavení obou mužů jsou tedy kromě zásob i meče, nože, luky a šípy a nářadí na stavbu lodi. Po překonání dvou horských průsmyků si Ra a Etir Baj vyrobí z pokáceného stromu kánoi, na které se plaví po řece. Neopatrností se vznítí vodní rostliny rostoucí na břehu řeky, které pomocí plynu chytají hmyz jako potravu. K lodi se vmžiku přiblíží obrovská ohnivá stěna. Strmě stoupající břeh znemožňuje přistání. Aby toho nebylo málo, už je slyšet hukot vodopádu. Ra se probere z bezvědomí v podzemní dutině vyplavené řekou. Bel Etir Bajovi se podařilo loď zachránit. Zásoby však zmizely.

Oba muži pokračují v cestě podzemní řekou. Je tma a zima. Po nějaké době začnou skalní stěny vyzařovat bledé světlo. Přijdou k podzemnímu jezeru, na jehož břehu leží mnoho koster. Ra a Bel Etir Baj táhnou kánoi přes výběžek pevniny, který zužuje výtok z jezera natolik, že je úzké místo kvůli silnému proudu neprůjezdné. Zatímco se muži věnují lodi, blíží se k nim s řevem obyvatel skalního dómu.

Gloohn zasype Ra a Con-Treha křišťálovými koulemi, které se po nárazu rozletí na ostré střepy. Barbar vytáhne hořící poleno z ohniště, které postavil na kánoi, a hodí ho po šelmě. Gloohn se bojí ohně. Ozbrojen dvěma pochodněmi zatlačí Ra šelmu zpět do jejího doupěte. Etir Baj rychle zablokuje vchod hromadou dřeva, kterou Ra zapálí. Oba muži spěšně spustí kánoi na vodu a pádlují dál. Za nimi řve a zuří šelma ve svém doupěti.

Po několika dnech se Ra a Bel Etir Baj konečně znovu dostanou na povrch planety. Brzy před nimi leží Abdalor. Zastaví se v rybářské vesnici, která byla opuštěna asi před 200 lety. Naštěstí Etir Baj najde katamarán z plastu, který mohou použít k překonání vnitrozemského moře. Tenký sloup kouře ze sopky jim ukazuje cestu na ostrov se Síní vzpomínek. Loď s dvojitým trupem se pod plachtami řítí vysokou rychlostí k ostrůvku. Na břehu se na slunci bělí kostry. Vodní ještěrky s obrněnou kůží brání oběma mužům v přistání. Ra vydloubne jednomu ze zvířat oči. Zbývající útočníci se vrhají na své druhy v touze po krvi a ustupují pobřeží. Společníci se chopí příležitosti. Ještěrky však vylezou na břeh a vytrvale pronásledují muže po pláži. Teprve když Ra a Bel Etir Baj dorazí do džungle, ještěrky se otočí.

Pochod džunglí je náročný. Půda je bažinatá a vegetace poměrně hustá. Kromě toho je zde vysoká vlhkost. Con-Treh vysvětluje, že oblast kolem nyní zřejmě opět aktivní sopky bývala udržovaným parkem. Objeví také ruiny zchátralé budovy.

Na úpatí kopce najdou Síň vzpomínek. Bel Etir Baj je při pohledu na ztroskotanou vesmírnou loď omámen. Ra a Con-Treh vstoupí na loď. Rozsvítí se vnitřní světla. V místě, kde kdysi stávala velitelská chata, narazí na vejce velikosti hlavy s bělavou skořápkou pokrytou načervenalými tečkami. Nespočet těchto vajec je také v přilehlých kabinách a chodbách. Ra si uvědomí, že se někdo pokouší stroje provizorně opravit.

Oba muži se opatrně přiblíží k velitelskému centru. Ve velitelském centru jsou také téměř všudypřítomná vejce. Ra mečem rozbije jedno z vajec. Uvnitř je zárodek něčeho, co vypadá jako ještěrka. Z nefunkční antigravitační šachty se do místnosti protlačí ergothal. Než se pokusí oba muže zabít, mohou se seznámit s jeho historií. Ra a Bel Etir Baj si přitom uvědomí, o co se tvor vlastně pokouší se všemi vejci a opravou trosek. Pokusí se z ní odstartovat a poté hodlá "obdařit" stovky světů v Mléčné dráze svými potomky. Aby odvrátili toto obrovské nebezpečí pro galaxii, vezmou oba muži Ergothal pod palbu energetických zbraní, které předtím našli v jedné z kabin. Ještěrka se však ukáže jako odolná vůči palbě paprsků. Ra dokáže silným úderem meče oddělit Ergothalovu hlavu od těla. Když se hlava rozpadne v oslepujícím záblesku světla a obrovského žáru, z trupu vyroste nová hlava. Ra a Etir Baj vrhnou vejce na ergothal. Ještěrka se snaží chytit své mládě. Do boje zasáhne další hlava Ergothalu. Není to další Ergothal, ale stále stejný tvor obdařený úžasnou regenerační schopností. Ergothal nyní nebere ohled na své potomky, a tak Ra vidí jedinou šanci. Zapne hlavní reaktor vraku. Pomocí vnějších kamer získá přehled o okolí lodi. Zjistí, že ze sopky vede do nitra vraku tenké lávové vlákno. Ergothal tak čerpá životní energii ze sopky. Ra namíří lodní děla na lávové vlákno a začne střílet. Ergothal se z větší části stáhne z lodi a v jistém smyslu se koupe v energiích paprsků. Začne rozptylovat energii do sopky. Výsledkem jsou otřesy půdy. Ra vypne zbraně. Koutkem oka si všimne, že Etir Baj se po barbarovi ohnal mečem. Con-Treh vidí, že jeho domovská planeta je ohrožena energetickými emisemi a že Ra je zrádce. Ra se dokáže včas vyhnout. Rozpoutá se zuřivý souboj na meče. Ergothal se bez povšimnutí obou mužů vrací do řídicího centra a se zájmem sleduje souboj. Ra přistoupí k ovládacímu panelu a znovu aktivuje zbraně. Ergothal opět opouští řídicí středisko. Ra strohým rozkazem vyzve Con-Treh ke spolupráci. Má vypnout zbraně a po krátké době je znovu aktivovat, aby Ergothal zaměstnal. Ra mezitím zapne motory. Loď se zachvěje, ale pomalu nabírá výšku. Ergothal, který je částečně mimo loď, ji stáhne zpět na zem. Ra tlačí plynovou páku dopředu. Při maximálním zatížení tlačí impulsní motory loď zpět do vzduchu. Ergothal ztrácí kontakt s lávovým vláknem. Během několika vteřin se zvíře rozpadne na třpytivou zelenou kostru. Trysky pracují nepravidelně a začínají prskat. Zběsile se opět blíží ke svému původnímu místu. Silný náraz připraví oba muže o vědomí. Ocelová koule se dvakrát převalí. Pak se na ostrově rozhostí mrtvolné ticho.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Die_Höhlen_von_Magintor« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)