Atlan 235 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 235
Název:Revolta vyděděnců
(Revolte der Parias)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Akon-Akon
« AT 234 • chronologicky • AT 236 »
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10.499 da Ark
Jsou vyděděnci z Asgajolu - smrt Gnohlů je klíčem ke svobodě.

Algonia Helgh a křišťálový princ Atlan jsou pod kontrolou Julků. Zřejmě byly odebrány obchodníkovi Keljosovi a přivezeny do Asgajolu. Tam se o ně nyní stará skupina vědců, kteří se snaží doprostřed hlav obou Arkonidů umístit moli. Symbionti se však nespojí s Atlanem a Algonií Helgh, zčernají, zmenší se a odpadnou. Arkonidé jsou vráceni do své vězeňské cely.

Jorn Asmorth a Gerlo Malthor jsou v přístavu Asgajol vyzvednuti delegací ozbrojených Julků a odvedeni do budovy, kde je na ně také učiněn pokus o nastrčení mogolů. Oba muži však symbionty odmítají přijmout. Odvedou je do poměrně dobře zařízené místnosti s těžkými dřevěnými dveřmi. Zvenku se otevírá západka. Uprostřed noci je navštíví obtloustlý Julka, který se však zmýlil a hledá další dva cizince, kteří mu byli na pobřeží odebráni a přivezeni do Asgajolu. Keljos, jak si tlouštík říká, se svého domnělého majetku nechce vzdát. Obchodník opustí ubytování, ale nezamkne dveře zvenčí. Asmorth a Malthor utečou z vězení. Odpor, který jim kladou, je odražen pomocí blasterů nastavených na ochromení. Když se však dostanou do slepé uličky, jsou nuceni se Julkům vzdát, zvláště když hrozí, že své zajatce zabijí. Fotografie dokazují, že se jedná o Atlan a Algonii Helghovy. Oba muži jsou nuceni odhodit své vybavení a odevzdat Julkům své paprskové zbraně. Poté jsou odvezeni do Atlan a Helgh. Křišťálový princ chtěl postoupit mezi bájné gnóly. Vyvrhelové Assark a Tapod přemohou stráže před kobkou a osvobodí Arkonidy. Dva rebelové odvedou cizince do své ponořené odlehlé oblasti plovoucího města Asgajol. Pokud Atlan a jeho přátelé pomohou Pariahům v boji proti Gnohlenům, Julkové je vrátí na jejich loď.

Vyvrženci organizují vybavení a dvě paprskové zbraně Arkonidů. Nyní už operaci nestojí nic v cestě. Asi dvacet Julků v doprovodu Atana a Gerla Malthora se vydává do zakázané věže v Asgajolu, kde si Gnohle zřídil své sídlo. Navzdory četným strážím se skupině podaří dostat do věže a proniknout až do nejvyšší části, kde Gnohle přebývá ve své nádrži na vodu. Proti Atlantově vůli vystřelí vyděděnci na tank výbušné náboje. Rozbije se a do místnosti se vylije záplava vody i s Gnohlem. Pariahovy kulky narazí do znetvořeného těla a zabijí bytost, která od nepaměti vládla Asgajolu.

Cesta zpět na Assarkovu základnu je nebezpečná. Jen pomalu ustupuje vliv Mogliů z Julků. Atlan a Malthor dláždí cestu svými paprsky. Uvnitř základny se setkávají s mnoha mrtvými, policisty i povstalci. Mezi oběťmi jsou také Algonia Helghová a Jorn Asmorth, které zasáhlo několik výbušných střel.

Tossel se dozvěděl o přepadení úkrytu Vyvrženců, při němž byli dva z cizinců rovněž zabiti. Vydává se do přístavu, aby se dozvěděl více o místě pobytu dvou přeživších Arkonidů. Tam se setkává s Keljosem. Chamtivý obchodník je ochoten s Tosselem spolupracovat, aby oba cizince získal. Dozvídají se o chystané policejní akci. Opuštěné části Asgajolu je třeba pročesat a všechny Julky, které nemají Moglio, zabít. Následují tvrdé boje s vyděděnci. Tossel narazí na Tapoda a podaří se mu ho přesvědčit, aby ho svedl dohromady s Gerlo Malthorem. Vyvrženci se dostanou do problémů a jsou na pokraji krachu. Policejní jednotky náhle přestanou útočit a bezcílně bloudí po chodbách a chodbičkách. Vyvrhelové je snadno zajmou a omezí. Nedostatek vůdčího vlivu gnollů je stále patrnější. Nyní je čas, aby Atlan a Gerlo Malthor opustili Julky a postarali se o ISCHTAR a Akon-Akon. Na Assarka a Tapoda čeká obtížný úkol přenést revoluci do dalších plovoucích měst.

Tossel přivedl Atana a Malthora k přátelům, ale ti prozradili místo pobytu obou Arkonidů skupině banditů. Vůdce je přemožený, gang ochromený. Tosselovi se podaří přesvědčit svého přítele Karosa, aby vzal cizince i sebe na palubu své lodi. Loď nabírá kurz k pevnině. Přitom překračuje území Messiných pirátů. Než se piráti dostanou na loď, Atlan a Malthor je ochromí a vezmou je na palubu. Aby si zachránil život, souhlasí Messa s dohodou. Karosova loď bude označena příďovou postavou a od nynějška bude moci proplouvat jejich územím bez zásahů pirátů.

Po příjezdu na pevninu čeká na Tossela a dva Arkonidy hostina u Fitschela. V noci jsou Atlan a Malthor uneseni asgajolskými bandity, kteří si přivlastnili policejní uniformy a policejní člun. Tossel přiměje Karosa, aby na své nákladní lodi znovu nabral kurz k Asgajolu a pronásledoval rychlý policejní člun. Zjistí, že bandité bojují s Messovými piráty. Karos spustí kotvu a piráti se nalodí. Je vypracován plán. Na policejním člunu se objeví piráti. Bandité se vzdají a propustí Atana a Malthora. Arkonidům se také vrátí paprskové zbraně. Karos se vrací na pevninu se svými pasažéry.

Druhý den ráno se Atlan a Gerlo Malthor rozloučili s Tosselem a jeho přáteli. Malthor najde skrytý nosný rám, který už použil k přepravě Jorna Asmortha, a připne si ho. Atlan se posadí a Gerlo Malthor odstartuje s letovou jednotkou. Bez problémů se dostanou k vodopádu. Hledají místo k utáboření na ostrově na řece. Ještě než usne, přemítá Atlan o posledních dnech. Přišel o dva členy posádky a vlastně ničeho nedosáhl. Může jen doufat, že ISCHTAR je stále na Ketokhu.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Revolte_der_Parias« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál