Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 234
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 234
Název:Vodní lidě z Ketokhy
(Die Wassermenschen von Ketokh)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Akon-Akon
« AT 233 • chronologicky • AT 235 »
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10.499 da Ark
Dva Arkonidané v moci Julky - a na cestě do neznáma

Jorn Asmorth a Gerlo Malthor jsou na řece ve svém nafukovacím člunu a snaží se dostat ze sféry vlivu Akon-Akonu. Atlan a Fartuloon utáhli okovy, které připoutaly dva ochrnuté muže k lodi, až příliš pevně. Asmorthovi a Malthorovi se je zpočátku nedaří uvolnit. Loď neúprosně pluje k vodopádu vysokému asi 200 metrů. Asmorthovi se konečně podaří dosáhnout rukou na ovládání letové jednotky a aktivovat zařízení. Loď se zvedne z vody a vznáší se nad okrajem vodopádu. Loď se pomalu noří do hlubin. Při letu se ve vzduchu ozývají výbuchy. Domorodí Julkové, kteří také zaútočili na arkonidský tábor, střílejí na loď, která přistane u břehu. Mezitím se oběma Arkonidům podařilo vyprostit z pout. Julkové plavou a potápějí se v řece. Teprve když Asmorth zabije několik útočníků dalekonosnou salvou ze svého energetického vysílače, Julkové se otočí. Asmorthovo létající plavidlo bylo při střetu poškozeno. Oba Arkonidé stráví noc v koruně stromu.

Pomocí nosného koše z provazů, do kterého se vejde Asmorth, letí oba Arkonidé k pobřeží s Malthorovou létající jednotkou v pořádku.

Mezitím se Fartuloon snaží přesvědčit Akon-Akona, aby zahájil záchrannou operaci a osvobodil Atlan a Algonii Helgh z rukou domorodců. Akon-Akon však není ochoten tak učinit a místo toho nařídí, aby byl ISCHTAR připraven ke startu. Chce opustit Ketokh a pokusit se obnovit svou říši na jiném světě. Řezník se může nepozorovaně vplížit na palubu. Cestou do počítačového centra je nucen poslat hlídku do země snů. Poté odpojí několik kontaktů na různých místech lodního počítače, bez nichž loď nemůže opustit sluneční soustavu. Fartuloon je zajat a zavřen do vězeňské cely na ISCHTAR. Řezník je se sebou spokojen, jeho zákrok vynesl Atlantovi odklad návratu na palubu ISCHTAR.

Jorn Asmorth a Gerlo Malthor přemohou jednoho z domorodců v malém přístavním městě. Oba Arkonidé se s Tosselem brzy dohodnou. Při tom se dozvídají, že Rybí oči si říkají Julky. Tossel a několik jeho přátel přivedou Asmortha a Malthora do Fitschelova domu. Po bohaté večeři stráví oba muži klidnou noc.

Druhý den jsou představeni Sojulovi, který je má na své lodi odvézt do nejbližšího z plovoucích měst. V poměrně mělké části moře s rozsáhlým jeskynním systémem pod hladinou se však na loď nalodí Messovi piráti a oba Arkonidy odvedou do obytné jeskyně pirátského krále Joltera. Tam mají králi vysvětlit zacházení se svými paprskovými zbraněmi. Oba Arkonidé to však odmítnou s vysvětlením, že zbraně musí před použitím vyschnout. Asmorth a Malthor se dostanou do malé jeskyně, jejíž stropem proniká denní světlo z nedaleké hladiny oceánu. Tam čekají, dokud nenastane noc. Pomocí kyslíkových kazet z nouzových zásob jejich ochranných obleků se pokusí dostat do Messovy obytné jeskyně.

Mezitím Fartuloon ve své cele vymyslí nový plán. Chce se dostat ven a pokusit se ovládnout velitelské centrum. Pak chce odstartovat s ISCHTAR, než se na palubu dostane Akon-Akon. Ve výšce několika kilometrů doufá, že unikne chlapcově zlověstné auře a získá plnou moc nad lodí a posádkou trupu. Jedním mohutným úderem sejme muže, který mu dodává jídlo. Brzy poté prochází kolem počítačového centra, kde technici a roboti údržby usilovně hledají závadu v lodním počítači, která brání startu hvězdné lodi. Fartuloon je objeven a vrácen do cely.

Malthor a Asmorth se skutečně dostanou do Messovy jeskyně podvodními chodbami, kde na kamenném podstavci leží jejich paprskové zbraně. Malthor se proplíží mezi spícími piráty k podstavci, vezme zbraně a vrátí se k Asmorthovi. Paralyzují julky a spěchají několika chodbami a komnatami k vodotrysku, kterým vcházejí do široké podvodní chodby. Díky kyslíkovým kazetám se jim podaří projít chodbou a nakonec se dostanou k východu z jeskynního systému. Vyplouvají na hladinu moře a dýchají čerstvý slaný vzduch. V určité vzdálenosti jsou vidět poziční světla lodi. Sojuz čeká na své dva pasažéry a bere je zpět na palubu. Když se motor nastartuje a loď se řítí vpřed, ve vodě jsou vidět těla pirátů, kteří brzy dostihnou bárku. Gerlo Malthor a Jorn Asmorth podporují Sojulovy námořníky paprskovými zbraněmi nastavenými na paralýzu. Útok pirátů je brzy odražen.

V noci se loď vychýlí z kurzu. Kormidlo nefunguje a byla zjištěna netěsnost. Jednomu z pirátů se zřejmě přece jen podařilo dostat na loď a poškodit ji. Aby toho nebylo málo, na loď se žene bouře a kolem ní krouží dravé ryby. Asmorth nastaví reflektor na plný výkon a vystřelí do vody. Ryby jsou zabity za jásavého potlesku Julků. Sojul nyní posílá muže na vodu, aby opravili rozbité kormidlo. Třikrát musí oba Arkonidové odrazit útoky dravých ryb svými tryskami, pak je oprava úspěšná. Únik však nelze utěsnit palubními prostředky. Bouře se rozpoutá. Sojul je vržen vlnobitím do moře. Kapitán je ztracen. Asmorth se tajně pokusí změřit další plovoucí město pomocí hmotnostní sondy. Z nevysvětlitelných důvodů se však údaje stále mění. Alespoň dokáže určit směr a nechá kormidelníka změnit kurz lodi. Julkové jsou stále apatičtější. Oba Arkonidé si všimnou, že mají nafouklá těla a oteklé končetiny. Jeden po druhém se vrhají přes zábradlí a klesají do moře. U kormidla se střídají Malthor a Asmorth. Na obzoru se objeví mlha. Loď zamíří přímo k němu a zmizí v husté mlze. Massetaster označuje velkou loď na kolizním kurzu. Teplota klesá a je docela chladno. Hluk druhého motoru je stále hlasitější. Velká loď se střetne s bočním bokem bárky Sojuz a doslova rozřízne její trup vejpůl. Volání Arkonidů o pomoc se ztrácí v mlze. Julkové z druhé lodi zahájí pátrání. Nakonec je z vody vyloví člun. Jejich starý přítel Tossel se připojí k posádce a převezme komunikaci s kapitánem lodi. Asmorth a Malthor hlásí podivné chování julků a také změnu barvy žluté skvrny na temeni hlavy námořníků. Tossel se zdá být touto pasáží zprávy přímo zaskočen. Kapitán nastartuje motor a loď pokračuje v cestě. K překvapení obou mužů Tossel přinesl vybavení, které zanechali v chatrči na pevnině, a předal je Arkonidům.

Když se loď přiblíží k plovoucímu městu, jsou Arkonidé na kapitánovu žádost nuceni jít do své kajuty. Vyhlídky na pomoc od Julků proti Akon-Akonu se zmenšují. Malthor a Asmorth doufají, že je Atlan dostane z jejich situace. Netuší však, že křišťálový princ se potýká s vlastními problémy.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Die_Wassermenschen_von_Ketokh« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)