Atlan 261 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 261
Název:Sabotéři z Karaltronu
(Die Saboteure von Karaltron)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Dvojníci
« AT 260 • chronologicky • AT 262 »
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10.499 da Ark
Neznají city - jsou naprogramováni ke smrti a ničení.

Dvojníci Atlan a Fartuloon letí na arkonidskou základnu Karaltron. Jejich vesmírná loď je při přiblížení sestřelena. Teprve když havarují, Atlan se krátce ozve vysílačkou, aby si zajistil podporu velitele Ermeda Trelgrona, který je tajným příznivcem Atana.

Trelgron je odhodlán pomoci domnělému Atlanťanovi. Na místo nehody vyšle jen malou pátrací skupinu, která se však skládá pouze z tefrodských agentů vedených Hor Saranem. Atlan a Fartuloon pátrací skupinu zabijí. Představa Ermeda Trelgrona o Atlantu je narušena, navíc si musí dávat pozor, aby nevzbudil podezření svého ambiciózního zástupce Praraka Dreymonga.

Po poradě se svou ženou Delgolou pro něj vyhledá poustevníka, který pro Trelgrona vypátrá Atlan a Fartuloon. Trelgron mezitím zdržuje svého zástupce a odkládá žádost Arkonu o speciální jednotku. Po dvou dnech poustevník najde Atlan a Fartuloon. Trelgron si s nimi promluví a ukryje je ve svém domě.

Nakonec dorazí pátrací skupina z Arkonu. Když komando naznačí, že chce prohledat i Trelgronův dům, velitel hledá pro své hosty nový úkryt. Opět s pomocí své ženy propašuje Atlana a Fartuloona na zásobovací loď, která je odveze k obraně na měsíci Karaltron. Odtud se mají automatickým kurýrním člunem dostat na vojenskou loď směřující do Arkonu.

Tam oba Duplové začnou plnit svůj skutečný úkol: pokusí se sabotovat obranný pás kolem Arkonu, aby lodě mohly nepozorovaně proniknout na Arkon. Když si Trelgron sabotáže všimne, odletí na Měsíc a postaví se oběma vetřelcům. Následuje bitva, v níž Trelgron zabije Fartuloona II. Atlan II unikne na kurýrní lodi a podle plánu se dostane na loď do Arkonu.

Ermed Trelgron řekne své ženě, aby opustila Karaltron, a sám se snaží napravit způsobené škody. Na Měsíc přilétá i jeho zástupce. Během sporu Dreymong omylem způsobí další poškození ovládacích prvků zařízení svou zbraní. Trelgron ho zamkne a odjede na lodi. Následně ho napadne, že Hor Saran několikrát požádal o možnost pracovat v zařízeních na Měsíci. Nyní si uvědomuje, že jednal s falešným Atlanem, kterému se chce pomstít.

Na Arkonu Lebo Axton zjistí, že z Travnoru na Karaltron přešlo několik vojáků, mezi nimi i Hor Saran. Smrt právě těchto mužů v něm vzbudí podezření.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Die_Saboteure_von_Karaltron« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál