Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 195
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 195
Název:Ve službách Orbanaschola
(Im Dienste Orbanaschols)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Vargani
« AT 194 • chronologicky • AT 196 »
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10.498 da Ark (8023 před Kristem)
Specialista USO Kennon v Křišťálovém paláci - mezi přáteli a smrtelnými nepřáteli císaře

Lebo Axton je najat společností Arkonid Intelligence. Bure Fernstel ho pověří, aby našel důkazy o tom, že Gun Epprik, vedoucí projektu sestrojení pozitronika, později známého jako Robot Regent, je zrádce. Axton se prý také nebojí s těmito důkazy manipulovat. Aby mohl vyšetřovat v nejvyšších kruzích Velké říše, dostane plnou moc, technické vybavení a peníze. V bytě, který mu byl poskytnut, obdrží Axton videohovor od Ophmy Talhudové, která ho varuje, aby se nevměšoval do soukromých záležitostí vysoce postavených Arkonidů, s nimiž se setká při příležitosti účasti na recepci.

Na recepci se objeví také Ophma Talhud, který chce od Axtona vědět, koho považuje za podezřelého. Dospělý muž veřejně obviní Arkonida ze sympatií ke Gonozalovi VII., čímž na sebe přivolá Talhudův hněv.

V zadní místnosti se řada Arkonidů oddává své vášni pro hry. Gun Epprik také hraje s hostem trimmon a prohrává velké částky peněz. Axton se jakoby mimochodem zmíní o bitvě u Sietholdu. Epprik se tohoto odkazu chytí a dokáže vyhrát hru, kterou považoval za prohranou.

Zbraň Epprik mu poděkuje a společně s Avraelem Arrkontou vedou zajímavý rozhovor. Zmiňují se také o stavbě Velkého pozitronu na Arkonu III, který se později bude jmenovat Robot Regent. Epprik pozve Axtona na staveniště, což ten rád přijme.

Druhý den ráno se Ophma Talhud překvapivě hlásí Axtonovi a naléhá na něj, aby se s ním setkal. O chvíli později je Lebo Axton vyzvednut kluzákem. V rozhovoru Talhud varuje Terrana před Bure Fernstelem. Na znamení toho, že Talhud je skutečně ochoten Axtonovi pomoci, si od Arkonida vyžádá informace o Avraelu Arrkontovi. Talhud okamžitě protestuje, protože nechce zdiskreditovat Arrkonta, který se k Lebo Axtonovi chová zdvořile. Teprve když mu Axton vysvětlí, že Avrael Arrkonta v žádném případě není cílem jeho vyšetřování, Talhud pochopí a souhlasí, že dospělému muži pomůže.

Lebo Axton letí se zbraní Epprik na Arkon III, kde si všimne Arkonida, který se plíží kolem staveniště obřího pozitroniku. Axton informuje pistolníka Epprika, který je viditelně nervózní z možného sabotážního činu. Nakonec přijde zpráva, že neznámý muž byl nalezen - postřelený a s tváří k nepoznání. Terran je přesvědčen, že na něj Bure Fernstel nastražil past, aby vyzkoušel jeho loajalitu vůči Orbanascholu III. Gentleman Kelly totiž pořídil jasné obrazové a zvukové záznamy neznámého mrtvého muže. Axton nyní stojí před problémem, zda má krýt podezřelého sabotéra, což ho označí za nepřítele císaře. Pokud odhalí totožnost sabotéra, prokáže svůj kladný vztah k Orbánasholu. Vyvstává však otázka, co si Bure Fernstel myslí o císaři.

Na konci návštěvy se Axton dozví, že Fernstel je očekáván. Terran se rozloučí s Epprikem a letí kluzákem k nejbližšímu kosmodromu, odkud loď odlétá na Arkon I, ještě než Fernstel vkročí na válečnou planetu.

Axton navštíví Epprikův byt v Arethoquon-Donu. Překážky pro něj nepředstavují žádnou překážku. V inženýrově osobní pozitronické složce najde Axton soubor označený "Kontakty na metan". Najde v něm záznamy o jednáních s Maahky o dodávce systému Senktron. S odstupem času Axton odstraní všechny stopy a odletí zpět domů.

Ophma Talhud se znovu setkává s Axtonem. Informuje Terrana, že Arrkonta na Arkonu III vyrábí a dodává důležité pozitronické součásti robotického mozku. Terran se také dozví o přátelství mezi Epprikem a Arrkontou. Inženýr odletěl s důstojníkem ze systému Senktron na své soukromé jachtě ještě předtím, než na systém zaútočili Maahkové. Axton je znepokojen některými nesrovnalostmi týkajícími se Eppriku a systému Senktron. Jestliže tak bezvýznamný člověk jako Ophma Talhud dokázal získat informace o Epprikovi a Arrkontovi, pak o obou Arkonidech musí nevyhnutelně vědět i další lidé. Proč vůbec zbraň Epprik předala systém Maahkům? Snažil se tam Orbánashol nastražit na Maahky past, která zjevně nevyšla? Jakou roli vlastně hraje Bure Fernstel?

Axton se znovu vloupá do bytu Gun Epprika a najde další záznamy usvědčující inženýra, které jasně ukazují, že Epprik je stoupencem Gonozala VII. a tvrdí, že císař nebyl obětí nehody při lovu, ale byl zákeřně zavražděn. Je také zastáncem toho, že křišťálový princ Atlan je ve skutečnosti právoplatným dědicem trůnu Velké říše.

K inženýrově pracovně náhle přistoupí několik lidí. Axton jasně poznává Orbanasholův hlas. Spěšně vypne pozitroniku a schová se v malé skříni. Ze skříně vykoukne roh jeho bundy a upoutá zájem malého šestinohého zvířete na klíně arkonidské ženy. Nakonec se Axtonovi podaří vytrhnout zvířeti ocas bundy. Muž se opře o skříň a s úderem pěstí zatlačí na dveře. Když hosté odejdou, Gun Epprik vytáhne Terrana z jeho vězení. Axton konfrontuje Arkonida s údaji, které zjistil zpozitroniky. K Epprikovu velkému překvapení nazve Axton křišťálového prince Atlana svým přítelem. Ten mu také prozradí, že je na Arkonu I jen proto, aby Atlantovi vydláždil cestu na trůn. Axton varuje Epprika před Bure Fernstelem, který vyšetřuje inženýra, aby zjistil, zda je Axton loajální Orbanascholu. Oba muži se dohodnou, že budou spolupracovat a Fernstela obelstí.

V Axtonově bytě už čeká muž z rozvědky a chce znát výsledky Axtonova vyšetřování. Ten však odmítá podat zprávu, dokud nebude vyšetřování ukončeno. Dospělý muž řekne Fernstelovi, aby zabil sabotéra na Arkonu III. Arkonidovi se líbí Axtonova bezcitnost. Fernstel souhlasí, že Axton podá závěrečnou zprávu za několik dní, a odchází.

Axton se v kluzáku vydává za Avraelem Arrkontou, od kterého chce získat informace o Fernstelovi. V polovině letu motor exploduje. Axton vyleze na záda gentlemana Kellyho a vystoupí z kluzáku spolu s robotem. Tvrdě dopadají na hladinu jezera. Když se Axton probere z bezvědomí, ošetřuje ho lékař. Zdravotník odvede Axtona do jeho bytu. Předtím Kelly prozkoumal antigravitační jednotku a zjistil sabotáž. S novým strojem se nyní dostanou do Arrkontova bytu. Průmyslník je viditelně nervózní. Axton se trefí do černého, když vysloví podezření, že Ophma Talhud o něm informoval Arrkonta. Manipulace s kluzákem je na účtu Avraela Arrkonta. Průmyslník vypráví Verwachsenovi o plánu, který vymysleli Orbanaschol a Fernstel, aby zbavili rodinu Alize Tagbora planety, kterou mají pod kontrolou.

Lebo Axton začne okamžitě vyvíjet protiopatření. Využije Epprikovu pozitroniku a napíše program, který se vloží do hlavního pozitroniku na Mohyle moudrých a umožní jemu a Epprikovi naprostou volnost pohybu v Křišťálovém paláci, včetně zakázaných zón. Axtonovu přítomnost na Tagborově recepci oznámí Epprik během krátké návštěvy u císaře.

Verwachsene vjíždí do Křišťálového paláce na hřbetě svého robota Gentlemana Kellyho se zbraní Epprik. Axton vstupuje do kanceláře astrobiologických informací. V trezoru najde mimo jiné složku o zbrani Epprik. Vymění sklíčka, která obsahuje, za prázdná. U jednoho ze čtyř paprskometů v trezoru je poškozen ukazatel výkonu. Zobrazuje poloprázdný zásobník, i když je ve skutečnosti prázdný. Společnost Axton instaluje menší zásobník do skutečného zásobníku zbraně. Lze vystřelit pouze jeden výstřel. Nyní se Axton stáhne z kanceláře.

Bure Fernstel vybaví Alize Tagbora připravenou zbraní. Lebo Axton je na cestě k císaři zastaven bojovým robotem. V rozporu s Orbanascholovým plánem diskutuje se strojem o tom, že zbraň je přece jen nabitá. Axton nařídí robotovi, aby zabil toho, kdo je za to zodpovědný - a tím je Bure Fernstel. Verwachsene vběhne do přijímacího sálu spolu s Kelly a bojovým robotem. Orbanaschol a Fernstel se na Axtona překvapeně podívají. Aliz Tagbor vytáhne zbraň a pustí se do císaře. Gentleman Kelly skočí po vrahovi. Policista může vystřelit ze zbraně. Paprsek škrábne Orbanašola na rameni. Zcela překvapený Bure Fernstel pochopí situaci ve zlomku vteřiny. Než však stihne vydat hlásku, umírá v energetické bouři šesti energetických paprsků, které na něj vystřelí bojový robot.

Poté, co se vrátí zdánlivý klid, hovoří císař Orbanashol III. s Lebo Axtonem, který mu vypráví o neochvějné loajalitě zbraně Epprik. Bure Fernstel je označen za zrádce. Císař Axtona za jeho službu odmění.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Im_Dienst_Orbanaschols« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)