Menu

POGIM je všeobecně používané označení pro Politickou tajnou policii Imperátora, téměř všudy přítomnou tajnou službu Velkého impéria Arkonidanů.

Za časů imperátora Orbanaschola III. byl POGIM jeho nejdůležitějším opěrným bodem a vyvinula se z něj teroristická a špiclovská organizace, s jejíž pomocí si zajišťoval svou moc. Po celém Velkém impériu, a především také uvnitř flotily, měl imperátor své oči a uši.

Šéf POGIMu na Krystalickém světě Arkon I je současně také šéfem všech ostatních arkonských tajných služeb.