Power Center

z Databáze Multiversa

Power Center je ve 25. století základnou Solární flotily. Nachází se na planetě Gleam v Tri-Systému v galaxie Andro-Beta. Od roku 2402 je nejdůležitější základnou Solárního impéria v boji proti Mistrům ostrovů. V roce 2405 je Solární maršál Julian Tifflor jako velitel flotily Andro-Beta vrchním velitelem Power Center.

Svrchu betonem krytá základna disponuje subplanetární loděnicí, široce rozvětvenými podzemními zařízeními a gigantickými zásobovacími sklady, jakož i velkým množstvím těžkých pevnostních děl. Pozvolna je budována dál, a obsahuje později také město Power City, ve kterém žije 18‘000 členů posádky. Kosmodrom Power Centra zabírá plochu 36 kilometrů čtverečných a je rozdělen na 36 částí.

Historie

4. října 2402 je zničen měsíc Gleamu Siren po čtrnáctidenním atomovém požáru. Poté co oslábne chaos v Andro-Betě, vydá se Perry Rhodan na palubě korvety KC-38 na pátrání po asteroidu Trója, který se nepozorovaně žene Andro-Betou. Ačkoliv nemá být opuštěna, je si Rhodan vědom nutnosti zřídit stacionární základnu. Icho Tolot navrhne umístit jí na Gleamu protože Mistři ostrovů budou jen málo tušit vetřelce ve své bývalé obranné centrále. Kromě toho je planeta díky poloze nad Andro-Betou strategicky umístěna.

Když Rhodan logický, ale smělý návrh odsouhlasí, ohlásí se ID. Superinteligence ho podporuje při splnění cíle a prorokuje zánik velké rasy.

Po příletu na Gleam se bažinatá planeta změní – povrch je zničen otřesy a Gleamorané vymřeli. Guckym zachycené mentální impulzy zavedou expedici k ideálně položenému horskému údolí o průměru 142 kilometrů. V prstencovém pohoří, čtyři až šest kilometrů vysoké, s jeskyněmi a kavernami, které je později nazváno Harnovo pohoří, objeví Rhodan a Gucky Harna, který se vrátil z konce časů a který oběma oznámí, že volbou této planety za základnu nastala nová epocha lidstva.

Následně je na jižním pólu vybudována základna Power Center s gigantickými náklady. Šest velkotransportérů třídy ANBE dodá potřebný materiál a stroje na vybudování základny. Po dokončení je převzat materiál a personál z Arctisu a základna Louvre-Station v systému Alurin je opuštěna.

5. ledna 2404 přistane nově vybudovaný CREST III na kosmodromu Power Center a začne odtamtud operovat v Andromedě.

V roce 2405 přiřknou Maahkové Terrancům Tri-Systém a Power Center se stane výsostným územím Solárního impéria.