Menu
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Lemuria, svazek 4
Název:První nesmrtelný
(Der erste Unsterbliche)
Autor:Leo Lukas
Vydáno poprvé:leden 2005
Vydáno v češtině:7.12.2006
Čas děje: duben 1327 NGL

Levian Paronn, muž, který před asi 55000 lety hnal kupředu raně lemurské kosmické lety a vyslal hvězdné archy na jejich dlouhou cestu, žije už delší dobu v anonymitě na Drorahu, hlavním světě akonské říše. Paronn sice původně odstartoval s poslední hvězdnou archou ACHATI UMA z Lemuru. Společně se Strážcem (Haluťanem Icho Tolotem), který disponoval nadsvětelnou lodí, postupně navštěvoval ostatní archy a nakonec se usadil na Drorahu. Zpočátku byl skutečně přesvědčen o tom, že Lemurský národ může být před hrozící invazí Bestií zachráněn jen masivní evakuací pomocí generačních kosmických lodí. Při jednom z výletů od archy k arše narazil na ranou akonskou (nebo pozdně lemurskou) stanici v systému Ichest a nalezl tam konstrukční plány antibestijské zbraně. Nyní, ve 14. století NGL, se jeho plán změnil. Od časově zcestovatelého Icho Tolota se dozvěděl, jak se dostal do minulosti. Paronn nyní už několik tisíciletí pracuje v pozadí, aby všechno navedl na cestu, která vytvoří časovou smyčku. Kromě toho chce následovat Icho Tolota do minulosti, aby tam s pomocí antihalutských zbraní zabránil porážce Lemurů. Kdyby se mu to podařilo, vyvolal by obrovský časový paradox, protože by se pak 50000 let galaktických dějin stalo úplně jinak. Ani Arkonidané nebo Terranci (a možná ani Akonané) by pak neexistovali...

Z toho všeho Perry Rhodan, který byl stejně jako mnohé osoby Paronnem subtilně zmanipulován, netuší ještě nic, když PALENQUE, LAS-TOÓR a Tolotova HALUTA dorazí do Modré soustavy. Chce získat přístup do ACHATI UMA, aby se na ní dozvěděl víc o Levianu Paronnovi. Nemůže ale vědět, že Paronn sám se jako vědec Achab ta Mentec pomocí údajně nových výsledků výzkumu postaral o to, že jak ACHATI UMA tak i NETHACK ACHTON byly v březnu 1327 NGL objeveny Akonany – což také vysvětluje, proč akonská flotila Mechtana z Takliru byla na místě tak rychle při objevení první hvězdné archy. Akonané nemyslí ostatně vůbec na to, že by Terrancům přístup do poslední hvězdné archy poskytli. Musí se proto tajně transmiterem propašovat do maličké základny SPL Outlook XVIII, zatímco posádka LAS-TOÓRu po trapné výslechu získá téměř status vězňů. Akonankám Solině Tormas a Enivě ta Droraře se ale podaří vyslat do celogalaktického HistNetu poslat důležité soubory a vymůže si tak několik ústupků pro sebe a své přátele Terrance, kromě jiného povolení pro všechny lodě a přístup k hvězdným archám.

Na ACHATI UMA nemá Rhodan mnoho štěstí. Sice tam nalezne intaktní techniku, která je ve srovnání s ostatními archami znatelně vylepšená, ale žije tam militaristicky ovlivněná společnost, která se podobá téměř ve všech bodech starým Lemurům. Leviana Paronna nemůže nikde najít. Mezitím se objeví čtvrtá hvězdná archa – NEANN OCIS. Tato archa je téměř lodí duchů, protože kromě Naahky padla celá posádka za oběť tajemné chorobě, která napadla také jiné hvězdné archy. Díky aktivátoru zdravá velitelka si jako náhradu vyrobila klony ze svých vlastních tělových buněk, lidi malé postavy, které si ve svévolně formované arše (loď připomíná americký fotbalový míč, z něhož byly vyříznuty podlouhlé segmenty) vyvinuli primitivní kulturu. Jeden z těchto klonů, psionicky nadaný chlapec Boryk přiměl svými hypnotickými silami Naahku k tomu, aby mu předala buněčný aktivátor, načež zemřela. Boryk unikne z NEANN OCIS, dostane se transmiterem na Drorah, a vezme s sebou Paronnův osobní deník. Protože je Boryk přenašečem nákazy, je vynaloženo všechno na to, aby byl zatčen. Rhodan přitom pomůže, zajme nedobrovolného nesmrtelného a získá Paronnův denník – nebo spíše to, co z něj zůstalo, protože Paronnovi (stále ještě bez povšimnutí) se ho podařilo téměř zničit. Nákaza se mezitím ale začala šířit mezi Akonany.

Mezitím se v howalgoniovém dole na Gorbas IV probudí prastaré zařízení Bestií, pravděpodobně kvůli hyperimpulzu vyzářenému z hvězdných arch. Zde se nacházející odrůda howalgonia je zvláště vhodná pro konstrukci ASP a není divu, že tamních 20 Bestií, které už desetitisíciletí spí v hlubokém spánku, začne neprodleně klonovat 250000 dalších bojovníků svého druhu a současně začnou uvádět do provozu stroj času. Levianem Paronnem důmyslně umístěná zpráva navede Rhodana a jeho lidi společně s Icho Tolotem do systému Gorbas. Svého nového přítele Boryka si Rhodan vezme s sebou rovněž. Paronn je sleduje v Achabově roli s pěti bitevními křižníky. Chce počkat na to, co Rhodan na Gorbas IV najde. Achabova prozíravost se vyplatí, protože když PALENQUE, LAS-TOÓR a HALUTA přiletí k planetě, jsou napadeni Bestiemi a dostanou se do úzkých, způsobí ale Bestiím těžké škody. HALUTA se zřítí. Rhodan, Tolot, Boryk a několik průvodců se musí bránit biologickými zbraněmi změněným monstrózním zvířatům a rostlinám, dokud se nedostanou před stroj času. Že se vůbec dostali tak daleko, vděčí Ichu Tolotovi – ale druhému, z minulosti se vrátivšímu Tolotovi, který na Mentack Nutai ukradl terranský space-jet. Druhý, časem ještě necestující Tolot vstoupí více méně nedobrovolně do časového transmiteru a zmizí. Space-jet přistane a ven vystoupí starý Tolot.

Pro Leviana Paronna nyní nastal moment, ve kterém se chce nechat poznat a sklidit ovoce své práce. Tvrdí, že jedná v osobním příkazu Vehraátoa, vezme rukojmí a připraví se ke vstoupení do časového transmiteru. Boryk na Rhodanovo přání zasáhne a hypnosugestivně Paronna zneškodní. Starý Tolot paralyzuje poslední Bestii a zničí časový transmiter. Zabrání tak časovému paradoxu, protože zřejmě všechno, co se dosud stalo, se stát mělo.