Menu

Projekt EXODUS byl technologický velký projekt Lemurů ke stavbě celkem 47 generačních lodí, které se nazývaly Hvězdné archy. Projekt probíhal v raném období lemurské říše mezi roky 51.860 před Kristem (4.540 dha-Tamar) až 51.746 před Kristem (4.654 dha-Tamar).

Na základě výstrahy Dvanáctého Heroena Vehraátoa, který byl později odhalen jako Levian Paronn, se tento »obranný program« spustil jako ochrana lemurské rasy před možnými útočníky z vesmíru.

Kvůli dlouhé době potřebné na stavbu byla do každé lodi vždy zabudovávána aktuální technika, takže žádna z lodí není stejná jako ostatní. Všechny Hvězdné archy jsou vybaveny jen neutrinovým podsvětelným pohonem, které má jako vedlejší efekt zaměřovací ochranu, která je jen těžce překonatelná i pro nejmodernější zaměřovací zařízení. Neutrinové poutací pole je posilováno speciálními »polomutanty« pomocí jejich schopnosti Abjin. Délka jedné Hvězdné archy činila přibližně tři až čtyři kilometry a skýtala domov pro asi 20.000 kolonistů.

Díky dilatačnímu letu rychlostí blízkou světla ubíhal čas velice pomalu, takže Lemurové na palubě Hvězdných arch jsou posledními přeživšími z Prvního lidstva. Velitelé byli Levianem Paronnem vybaveni primitivními buněčnými aktivátory.

Známé Hvězdné archy:


1. AKAN HATA

velitelka Amelga Dalianta, start 51.838 před Kristem

2. HENTECK AVRAM

start 51.837 před Kristem

3. GELMA UATH

17. NETHACK ACHTON

velitel Lemal Netwar, start 51.812 před Kristem. V roce 1327 NGL byla objevena terranskou PALENQUE a akonskou LAS-TOÓR v mlhovině Ochent (Eastside) a odvezena na Akon.

18. LEMCHA OVIR (»Hvězda naděje«)

Velitel Atubur Nutai, start 51.810 před Kristem. V roce 1327 NGL byla při vlétávání do systému Ichest zničena asteroidem, trosečníci nalezli nový domov na cílové planetě.

NEANN OCIS

Posádka vymřela na epidemii, velitelka stihla svůj genetický materiál resistentně naklonovat, v roce 1327 NGL odvezena na Akon, domov mutanta Boryka.

CHODOK MON

Byla bráněna Icho Tolotem proti Bestiím.

46. GALAN BAL

velitel Deshan Apian, start 51.747 před Kristem.

47. ACHATI UMA (»Náš život«)

velitel Levian Paronn (jen dočasně), start 51.747 před Kristem. V roce 1327 NGL byla odvezena na Akon.