Menu
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Lemuria, svazek 3
Název:Exodus generací
(Exodus der Generationen)
Autor:Andreas Brandhorst
Vydáno poprvé:prosinec 2004
Vydáno v češtině:7.11.2006

Při hledání přeživších z havarované hvězdné archy LEMCHA OVIR je několik členů posádky PALENQUE a LAS-TOÓRU (mezi jinými také Denetree, mladá Lemurka z NETHACK ACHTON) zachyceno transmiterovým polem a přeneseno do staré akonské kosmické stanice, která je ukryta v malém planetoidu. Stejný osud utrpí skupina mutantů z hvězdné archy, která v záchranné kapsli unikla z vraku. Také Icho Tolot, který následuje Rhodanovu prosbu a letěl na Mentack Nutai, je tam se svou lodí zavlečen. Všichni unesení se dostanou do ohrožení života, protože už ne správně fungující staniční KI je má za nepřátele respektive kolaboranty s nepřítelem – o jaké nepřátele se jedná zjistí Denetree, když je během boje proti robotům oddělena od skupiny. Stanice byla zřejmě vybudována za účelem vyvíjení zbraní speciálně proti Haluťanům (nebo Bestiím). Denetree objeví laboratoř, ve které se v nádržích vznáší pozůstatky Haluťanů. Osvobodí také jednoho živého Haluťana, který byl zachycen ve stázovém poli.

Haluťan se jmenuje Torg Kaltem a zřejmě byl chycen v době, kdy Icho Tolot poprvé navázal kontakt se Solárním impériem. Kaltem byl smrtelně zraněn antihalutskou zbraní, předá ale Tolotovi poselství, než zemře. Uneseným se podaří utéct z atomového požáru způsobeného sebedestrukcí stanice jen s pomocí mutantů z LEMCHA OVIR, kterým se podařilo propojit svou tělesnou existenci se staniční KI. Stanice se před dávnými časy spojila s energetickou bytostí z Mentack Nutai, která je ale naproti samotné KI přátelsky smýšlející. Ze všech těchto spojení vzniklá beztělná entita opustí explodující stanici v rádiové impulzu poté, co uneseným umožní útěk.

Na PALENQUE se mezitím začíná s vyšetřování z LEMCHA OVIR získané databanky. Zařízení začne neočekávaně přenášet svůj obsah mentální cestou na Perryho Rhodana. Rhodan zažije tímto způsobem, jak se v časech od 51900 před Kristem51747 před Kristem hvězdné archy vydávaly na cestu do nejistoty.

V té době, právě když První lidstvo pronikalo první kroky do vesmíru, se na Lemuru objevil tajemný muž jménem Levian Paronn, jehož původ a minulost zůstává tajemná dokonce i pro jeho kronikáře Deshana Apiana. Parron energicky razí kupředu program pro lety do vesmíru a vystupuje nějaký čas ve druhé identitě jako Apoštol, který Lemury varuje před ještě neznámým nepřítelem z vesmíru, který je horší hrozbou než byli Konosové, kteří národ Lemurů před dávnými časy zavedl na okraj záhuby. Tímto nepojmenovaným nebezpečím z vesmíru mohou být myšleni jen Bestie, předci Haluťanů. Jako Apoštol vklouzne Paronn do role nesmrtelného dvanáctého Heroena Vehraátoa a shromáždí kolem sebe během krátké doby několik desítek tisíc hledačů hvězd, jejichž cílem je opustit Lemur, aby tak národ Lemurů přežil ve vesmíru, kdyby nepřítel zaútočil.

Po nějaké době, když je jeho vliv dost velký, vzdá se Paronn dvojitých identit. Pod jeho vedením podniká národ Lemurů obrovské úsilí, aby vystavěl celkem 47 generačních lodí, se kterými mají hledači hvězd Lemur opustit. Pohon a zaměřovací ochranu těchto obrovských lodí tvoří anihilační reakce neutrin a antineutrin, kterou mohou zvláště psionicky nadaní Lemurové řídit. Příslušná technika byla vyvinuta Paronnem – záhadný muž má zřejmě vědomosti, které dalekosáhle převyšují současnou technologickou úroveň Lemurů. Deshan Apianova žena je jedna z prvních, kdo pozná, že Paronn kromě toho vůbec nestárne. Zdrojem pro jeho věčné mládí je vejčitý přístroj, který neustále nosí – buněčný aktivátor. Paronn je schopen tyto přístroje reprodukovat (i kdy ne perfektně), a dá velitelům arch vždy jeden aktivátor, protože alespoň někdo na palubě si musí udržen vzpomínku na Lemur.

Před startem první hvězdné archy se u planety Lemur objeví loď nepřítele, před kterým Paronn varoval. K překvapení rozumí Paronn řeči cizinců. Sice malá, ale silně vyzbrojená kulovitá loď může být zničena, protože byla již poškozena. Parron se obává, že on sám nalákal nepřítele na Lemur. Po této epizodě vyrazí 47 hvězdných arch během několika desetiletí pryč pomocí dilatačního letu. Jedné z generační lodi velí Deshan Apian, kterému Paronn ve vysokém věku rovněž poskytl buněčný aktivátor. Jako poslední odstartuje ACHATI UMA s Paronnem jako velitelem. Je ironické, že při startu Paronnovy archy stojí vědci krátce před vyvinutím prvního lemurského nadsvětelného pohonu.

Když se Perry Rhodan probudí z transu, dorazí na PALENQUE zpráva o nálezu další hvězdné archy. Generační loď se objevila před Akonem - je to ACHATI UMA...