Di'akir

Astronomická data:
Pořadí od hvězdy:4
Počet měsíců:1
Obyvatelé planety:
Di'akové, Lemurové
Měsíce planety:
Ai'kon

Di'akir je planeta, která byla za dob Velkého Tamania osídlena Lemury.

Všeobecně

Di'akir je čtvrtou ze dvanácti planet jednoho ze sluncí v Omega Centauri, jehož název je neznámý. Planeta má měsíc jménem Ai'kon. Hlavní město planety se jmenuje Ban'lafir. Obyvatelé planety jsou označováni jako Di'akové.

Di'akir je vzdálen od Lemuru 18‘245 světelných let a 5108 světelných let od slunečního dvanáctistěnu Kharag. Leží na okraji Kharagtamu a slouží jako tajná základna Lemurů. Je skryta díky nejlepším anti-zaměřovacím přístrojům, byly zde použity mezi jinými i vylepšené labyrintové krystaly.

Historie

Lemurové na Di'akiru prováděli během Lemursko-halutských válek kombinovaný výzkum s psí-matérií a silami Abjin, jakož i pokusy s oddělováním vědomí od těla a k chovu rozličných modifikovatelných biomas (více o těchto pokusech také v Projektu cizí tělo). Kromě toho zde vytvořili tzv. čelní krystaly, které mohou nasávat a hromadit hyperenergii.

S pomocí čelních krystalů by mělo být možné vyrobit hyperprostorovou trhlinu, která ochromuje technologie na kosmických lodích Bestií/Haluťanů.

Planeta je roku 49‘988 př. Kr. zničena Bestiemi. Pozůstalí Lemurové upadnou zpět do primitivity a zapomenou na svůj původ. Zachová se u nich však tradice implantování čelních krystalů při narození.

Aktuální data:
18.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459383.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!