Smysl Abjin

z Databáze Multiversa

Abjinem, původně psáno Abhjin, v terranském přepisu abhjifia, popisují Lemurové paranormální schopnosti, které u nich ale nebyly nijak významné. Síly, která by byla srovnatelná s terranskými mutanty, dosáhli jen cvičením.

Schopnosti Abjin se vyskytovaly u Lemurů usídlených na Zeutu – po ekoformaci a osídlení páté planety Apsu – a jejich potomků. Rozšiřování smyslu Abjin u Lemurů souvisí s jejich silně vyvinutými paražlázami. Tyto slabé paranormální síly byly umocněny kontaktem s megainteligencí ZEUT.

Zvlášť vyvinutý byl smysl Abjin u asi desetisícové skupiny Zeut-Ellwen, která funogvala jako prostředník k ZEUTu. V těch se Abjin vyvinul daleko silněji díky kombinaci paražláz a pobytem na planetě Zeut, kde se jim zvýšila koncentrace Drokarnamu krevním oběhu. S těmito schopnostmi byli Ellwenové schopni komunikovat s megainteligencí ZEUT.

Historie

Již neutrina zachycující pole Hvězdných arch v roce 4540 dha-Tamar (51‘860 př. Kr.) spuštěného Projektu EXODUS spočívalo mimo jiné na Lemurech zvláště nadaných schopností Abjin. V této době se mu ještě říkalo Abhjin.

Se zničením planety Zeut a megainteligence ZEUT způsobeným útokem Bestií v roce 50‘068 př. Kr., přešla část megainteligence ZEUT na s ní spojené Ellweny a pomohla jim k výrazným parasilám, které se ovšem stále ještě omezovaly na jejich vlastní těla a vlastní vědomí.

Z nálezů cappinských artefaktů v Matronisu byl vyjasněn nepřímý původ Lemurů z Cappinů. Výzkum Selarona Meroty – alias Norala Atorema – došel k poznatku, že měli parapsychickou schopnost pedotransferu, při které se tělo a duch oddělují.

Inspirován těmito poznatky, a aby nalezl prostředky proti přesile Bestií, eventuálně převzít jejich vedení duchovně a sabotovat jejich plány, byly zahájeny pokusy v rámci projektu Cizí tělo. K jeho prvním úspěchům patří elitní jednotka lemurské Hvězdné gardy. Díky smyslu Abjin se gardisté, převážně Zeut-Ellwen, naučili, podobně jako Cappinové, oddělovat ducha od těla.

Část Lemurů, která neprchla do Karaholu, a která se díky smyslu Abjin mohla ukrýt v Provconově pěsti, se stala Vincrany. Ti si vyvinuli schopnost Paranaslouchání.

Protože také Modulané a Gleamané, pocházející z vědců Klubu Luna odvlečených Mistry ostrovů, si vyvinuli parasíly, dá se i zde tušit spojitost s lemurským Abjinem.

Také zvláštní schopnosti Antiů jsou ve spojitosti s domnělým lemurským Abjinem. Nápadné je také to, že již Zeut-Ellwenové měli prsní desky, charakteristické pro národy pocházející z Arkonidanů a Akonanů jako jsou Antiové.

Pravděpodobně také vznik extrasmyslu Arkonidanů souvisí se zesílením lemurského smyslu Abjin po kontaktu s megainteligencí ZEUT. Prsní desky, bílé vlasy a červené oči, které při rozčílení slzí, vytvářejí podobnost mezi drobnými Zeut-Ellweny a Arkonidany.

Arkonidský národ drobných Dryhanů se svým speciálním Dryhanským smyslem, který je podobný smyslu Abjin, se zjevně podobá Zeut-Ellwen ještě více. Zvláštními schopnostmi ale disponují i jiné arkonidské národy, jako např. Aurakerinnové.