Temurský pětiúhelník

z Databáze Multiversa

Temurský sluneční pětiúhelník je pěti hvězdami tvořený sluneční transmiter (T 396).

Přehled

Nalézá se v Temurském temném mračnu poblíž systému Tarlora v galaktické Eastside. Kontroluje ho Temur, pozitronický hlavní počítač Stanice Temur (T 396).

Dějiny

Atlan objevil zařízení dne 3. září 2420.

Mezi lety 1350 NGL1463 NGL probíhala v rámci projektu Galaktické transmiterové sítě reaktivace některých slunečních transmiterů. Atlan jako zvláštní zmocněnec Galaktika pro sluneční transmitery nepovažoval zprovoznění Temurského pětiúhelníku za žádoucí, protože stanice ležela příliš stranou galaktického dění a vzhledem k nákladům by se reaktivace nevyplatila (PR 2515).

Zdroje

PR 2515, T 396