Calurané

Calurové jsou národ údajně pocházející z Lemurů, který ale v současnosti již vymřel. Posledním žijícím Caluranem byl Fartuloon, který v sobě nosil veškeré vědění Calurů. (poznámka: tyto informace pocházejí od Fartuloona samého. Z důvodu jeho vlastních tajemných dějin se tyto data dají použít jen s opatrností)

Calurové měli vysoce vyvinutou techniku, která se nejpravděpodobněji vyvinula z lemurské techniky. To by mohlo vysvětlit Fartuloonův dlouhý život, jeho časový úkryt a krystaly OMIRGOS. (poznámka: s ohledem na vyprávění o Arbaraithu, arkonské pravlasti a tamním howalgoniovým věžím, vyvstávají určité dohady o spojení mezi Calurany a Pra-arkonidany. V každém případě lze dlouzežijícího Fartuloona spojit také s Gwalonem I., zakladatelem impéria. Calurané by také eventuálně mohli být sesterským národem Arbaraithů.)

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!