Caligurové

z Databáze Multiversa
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Šaogenská říše nebes
Domovská planeta:Cal a Gur

Národ Caligurů pochází z galaxie Šaogenská říše nebes a jsou tam slavní hlavně díky svým technickým dovednostem. Údajně dokáží vyřešit každý technický problém v co nejkratším čase a jejich kosmické lodě jsou létajícími dílnami, ve kterých mohou zkonstruovat prakticky všechno. Proto jsou všude vítaní.

Caligurové nemají žádný hlavní svět, ale táhnou jako klany ve svých lodích od planety k planetě a poskytují technické služby.

Vzhled

Caligurové nejsou humanoidi. Caligurové mají pouze jednu nohu, takže se pohybují poskoky. K tomu občas používají berle nebo energetická nárazová pole. Jsou vysocí skoro dva metry, mají lysé kulovité hlavy se čtyřma očima, díky nimž se mohou dívat na všechny strany současně. Ze sudovitého těla vyčnívají čtyři tenké, ale velice pohyblivé paže o dvou kloubech. Mají dva prsty a dva palce. Pokožku mají kožovitou a černou, která s přibývajícím věkem na mnoha místech šedne.

Charakteristika

Caligurové jsou spíše přátelští. Nejsou přitom tak hamižní jako například Skokani v Mléčné dráze, ale myslí vždy na to, aby jejich zákazník měl na zaplacení i dalších zakázek. Tuto politiku nazývají rozvíjení terénu. Tím pádem mají se všemi národy galaxie dobrý vztah, i když se některé zakázky zdráhají přijmout, ať už z finančních nebo etických důvodů. Caligurové své schopnosti přeceňují jen zřídka a velice často vědí, že tentýž výrobek mohou prodat i jinde, což snižuje cenu. Není proto divu, že jejich dílem jsou skoro všechny technické novinky.

Žádný Caligur by neprodával nebo nekonstruoval zbraně. Caligurové jen zřídka pracují pro traalský protikult. Nikoli však z náboženských důvodů, ale protože Traal už vyhladil celé civilizace, tedy potenciální zákazníky.

Historie

Oficiální dějiny Caligurů sahají až do roku 15‘000 př. Kr.

Caligurové pocházeli původně z planet Cal a Gur, nacházejících se v pustější oblasti na pokraji Šaogenské říše nebes, kam ještě dosáhne Šaogenský hvězdný svit. Protože se v okruhu bezmála 1 000 světelných let nevyskytovala žádná civilizace, museli si Caligurové sami vyvinout pokročilou techniku, aby mohli navázat kontakt s jinými národy.

O historii Caligurů není mnoho známo. Existovala však vždy pověst, že kdysi vynalezli pohony Dorhana pro Půlměsíc vnějšího strážce a mocná sluneční děla Křížměsíce.

V mladších dějinách se ještě uvádí, že caligurská loď CZACZYK kdysi zachránila dívku Sedmihlásku z jedné planety, která byla napadena Traaly.

Kosmické lodě

Jejich lodě vypadají jako sudy a většinou jsou dlouhé 1 000 m. Na palubě těchto létajících výzkumných a opravárenských lodí se provádějí všechny zakázky, pokud jsou zaplatitelné a technicky proveditelné.