(přesměrováno z: Aš Irthumo)
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:9
Známé hvězdy v soustavě:
Známé planety v soustavě:
Aš Irthumo, Šoz

Aš je žluté standardní slunce v Hvězdném oceánu Jamondi, kolem něhož krouží celkem devět planet. Mezi čtvrtou a pátou planetou se nachází pás asteroidů. Soustava leží přibližně 52 světelných let od Hayoku.

Aš Irthumo

Třetí planetou systému je Aš Irthumo. Jeho vzdálenost od slunce Aš činí 117,71 milionů kilometrů, průměr planety je 14 542 kilometrů. Gravitace na tomto světě obnáší 0,8 gravu. Na Aš Irthumu se nacházejí kontinenty Curhafe, Curnag, Curran a Curhools a také sopečný ostrov Ore.

Největší z pevnin je Curhafe; právě zde leží motanské město Biliend. Na jižním pobřeží kontinentu se nalézá Crythumo, základna Kybb-Cranarů. V tomto kraji, kterému se také říká Němé lesy, žijí četné zvířecí a rostlinné druhy. Nejpočetněji jsou zastoupeni hrabci, známé jsou též keře chlubivce. Dalšími zástupci flóry a fauny jsou mohutní fleddoxové, jakož i silně vonící olejokvěty a rostliny šestizubky. Z odlehlého ostrova Ore je znám užitečný chlebokeř. Na Curhafe je několik motanských osad, mezi nimi Biliend, propojeno železničními tratěmi. Na hlavním kontinentu planety také žijí Ithanti, vačnatcům podobní domorodci, kteří provozují převážně zemědělství.

Dějiny

Dne 11. ledna 1332 NGL vypadlo Aš Irthumo z hyperkokonu Hvězdného oceánu do normálního prostoru. Jelikož se mezitím časový tok v Jamondi přizpůsobil průběhu v normálním prostoru, obyvatelé planety přestáli zhroucení planety bez trvalých následků. Aby zabránil vychladnutí planety, která se ocitla bez svého slunce, Reginald Bull nechal na orbitální dráze nainstalovat atomová slunce.

Rorkheta se oprávněně domníval, že se v soustavě Aš nalézá domovská planeta jeho lidu. Nakonec se prokázalo, že je Šoz čtvrtou planetou slunce Aš.

Po exodu Motanů v roce 1335 NGL zabraly Aš Irthumo jednotky LSP.

Kolem 22. srpna 1345 NGL se v koróně slunce Aš shromáždily síly LSP, jejichž úkolem bylo sledovat aktivity Terminační kolony u Hayoku. Plavidla se později vydala k překvapivému útoku proti křižníkům TRAITORU, dislokovaným u planety Hayok.

Zdroje

PR 2216, PR 2308, PR 2362

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!