Menu
Informace o postavě:
Národ:není známo
Popis:podobala se 20m kapustňákovi
Tituly:Štítonoška z Jamondi

Carya Andaxi je ve vodě žijící bytostí neznámého původu.

Vzhled

Stavbou těla se podobá pozemskému kapustňákovi, vypadá tedy zhruba jako Šota-Magathové, je jen větší; měří asi 20 metrů.

Charakter

Carya Andaxi je nanejvýš pozitivní bytostí s vysoce vyvinutou morálkou. Oškliví se jí jakýkoli ozbrojený střet. Dle jejích slov jde o „falešnou cestu“. Životním cílem Carye Andaxi je dosáhnout Ahandaby. Navzdory její mírumilovnosti a relativní bezmocnosti během konfliktů se jí Tagg Kharzani (pravděpodobně) velice obával. Po odpadlíkově návratu do hvězdokupy Arphonie se Kharzani snažil Andaxi zlikvidovat a pronásledoval její poddané. Důvodem pro Kharzaniho (možný) strach před Andaxi byl předpoklad, že má vodní tvor prostředek k neutralizaci síly Kybb-Titánů.

Dějiny

V roce 7 000 517 před Kristem přiletěla s mušlovitou lodí na Tan-Jamondi II. Mediální Hlídka Lyressea osobně vydala rozkaz, aby jí bylo umožněno přistání. Podle legendy svítil paragonový kříž při vysvěcení Andaxi na Štítonošku z Jamondi radostí. Před vstupem do řádu pracovala po dlouhý čas pro kosmokraty, nakonec však její služba skončila. Budoucnost svou a všech morálně vznešených bytostí viděla v tajemném „místě“ Ahandaba. Zda je tímto místem myšlena nějaká hmotná oblast, jako třeba planeta, není jisté.

V roce 7 000 354 před Kristem objevila Andaxi vodní planetu Šedopěnu. Štítonošce svět připomněl její domovinu, proto se zde usadila. Na dalších 177 let pak zmizela; ostatní Štítonoši se již obávali o její osud, když se vrátila s prototypem bionického křižníku. Andaxi tento typ kosmické lodi, létající pouze za pomoci mentálních sil, vyvinula spolu s Podmořskými architekty. Rovněž se v tu dobu objevily rodiny Šota-Magathů. Na základě vhledu se předpokládalo, že se jedná o potomky Štítonošky, což se potvrdilo v roce 1332 NGL, když Perry Rhodan s MEČEM přistál na Šedopěně.

Když incidenty s Gon-Orbhonem začaly směřovat k bratrovražedné válce, obrátila se Carya Andaxi k řádu zády a stáhla se na Šedopěnu.

Od vypovězení hvězdokupy Arphonie do hyperkokonu byla Carya Andaxi ve válce s Taggem Kharzanim, avšak Štítonoška se chovala zcela pasivně. Zmanipulovala hvězdné mapy Kybbů a sluneční soustavy, v nichž žili její poddaní, přesunuly situační transmitery na nová stanoviště.

Až do zvýšení hyperimpedance byl Stínový stát Andaxi ukryt v umělém časoprostorovém záhybu, ten se však rozpustil během hyperšoku. Od té doby vládla v Arphonii otevřená válka.

Carya Andaxi byla po zničení Šedopěny II v roce 1332 NGL oficiálně považována za mrtvou. Ve skutečnosti se během útoku Kybbů nezdržovala na Šedopěně II (která byla jen duplikát, snadný cíl pro Kharzaniho vojska), ale v bezpečí na skutečné Šedopěně.

Když MEČ v polovině září 1332 NGL dosáhl opravdové Šedopěny, došlo k rozhovoru Nesmrtelných se Štítonoškou. Výsledek byl pro Atlana a Rhodana studenou sprchou: Andaxi byla nadále proti útočné válce s Taggem Kharzanim, i kdyby měla nečinnost znamenat zkázu Stínového státu. Carya Andaxi přitom vypadala na smrt nemocně a otupěle, téměř rezignovaně.

Čtyři dny po prvním rozhovoru došlo k útoku Motoklonu na Šedopěnu, při němž zahynulo také 200 Šota-Magathů. To zřejmě Andaxi vyburcovalo z letargie. Nadále se sice zdráhala sáhnout k hrubé síle, prohlásila však, že bude podporovat Nesmrtelné v jejich boji s Taggem Kharzanim. Navíc uznala Zephydu za Hvězdnou královnu, jmenovala ji vrchním velitelem jednotek Šozidů a podle prastaré tradice jí k boku jako poradkyni postavila Lyresseu. Hlídka mohla v případě nouze zrušit rozkazy královny. Dále sdělila Nesmrtelným poslední známou lokaci paragonového kříže. Že se již Andaxi neutápěla v sebelítosti mělo pozitivní důsledky pro její zdraví. Už nevypadala tak zuboženě a její ranami pokrytá kůže se začala hojit.

Po porážce entity Gon-O uzavřela mír s osvobozeným Gon-Orbhonem. Tito dva Štítonoši se pak rozhodli dovést národy Hvězdného oceánu do Ahandaby.

Zdroje

PR 2248, PR 2249, PR 2254, PR 2261, PR 2262, PR 2263, PR 2299

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Carya Andaxi« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)