Perry Rhodan 2263 (Česká obálka) Perry Rhodan 2263 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2263
Název:Zkáza z vesmíru
(Das Ding aus dem All)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:30. prosince 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1333 NGL
Přináší zkázu a smrt – podmořský hon na Šedopěně
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan připraví past.

Keg Dellogun – Patriarcha čelí matce svého kmene.

Sto devět – Ztroskotaný cestuje napříč oceánem.

Remo Quotost – Tenn musí přihlížet smrti svého svěřence.

Carya Andaxi – Štítonoška je napadena.

Hyperimpulzy, vyslané kosmickými sondami, nezůstanou neobjeveny: Zachytí je diskovitá loď, náhodně prolétající kolem planety a přiblíží se k Šedopěně. Z lodi se stává akutní nebezpečí až tehdy, když se přiblíží k povrchu, neboť všechna města a veškerá zařízení na Šedopěně se nalézají pod vodou, která funguje jako maskování a stíní energetické emise. Kybbská loď je zničena až tehdy, když překročí minimální bezpečnostní odstup. Protože mohou být nasazeny pouze mechanicky působící zbraňové systémy, nepřátelská loď neexploduje, nýbrž se rozpadne na množství relativně velkých úlomků. Tím se sice zabránilo energetickým výronům, současně však existuje možnost, že zkázu lodi někdo přežil. Je vyslána pátrací četa, ale spojení s ní je náhle přerušeno. Brzy mají obyvatelé planety jistotu: Na diskovitém plavidle přicestoval na Šedopěnu jeden z obávaných Motoklonů.

Motoklon je s vlastním vědomým vybavený android a má označení Sto devět. Byl vytvořen Technity a ze značné části je tvořen skeletem, sestaveným z 32 milionů víceúčelových článků. Disponuje decentralizovaným mozkem, s osminásobnou zálohou rozmístěným v celém těle. Celek je obalen samoregenerující organickou tkání, která je schopna odebírat okolní hmotu a tím se obnovovat. Celý výtvor připomíná vzpřímeně chodícího ještěra s dvojicí paží a nohou, je 2,9 metrů vysoký, 2 metry široký. Váží 1,95 tuny. Při zřícení lodi sice Motoklon 109 ztratí část skeletu a nenahraditelné zbraňové systémy, avšak to pro něho není velký problém. Android je schopen přečkat likvidaci 20 miliónů svých článků, aniž by byla omezena jeho funkce bojového stroje, který snadno nahradí celé armády. Jelikož nemá výkonný hypervysílač, je hlavním cílem Motoklonu si takový přístroj opatřit, neboť se ze zachycených radiogramů dozvěděl, kde se nalézá. 109 sice přišel o projektory ochranného štítu, ale nadále může použít svou nejstrašlivější zbraň: motošok. Jedná se o psionickou rázovou vlnu, která zničí všechny živé tvory v oblasti o poloměru několika kilometrů a obstojí proti ní jen biotroniky. Energii pro motošok čerpá 109 z tzv. psionicky technických zásobníků, které se musí nejprve zcela vybít a teprve pak mohou být znovu nabity (což ovšem netrvá dlouho).

Díky této zbrani se ze 109 v krátkém čase stane největší hrozbou na Šedopěně. Při hledání hypervysílačky sleduje Motoklon ještě jiné cíle: Chce způsobit co největší škodu a zabít Caryu Andaxi. Nezdá se, že by existovala síla, který by byla schopna zastavit Motoklonovo vojenské tažení. Je zmařeno mnoho tisíc životů a je zničeno jedno z podmořských měst. Potom připraví Atlan a Rhodan, kteří věří, že je před motošokem ochrání jejich aktivátory buněk, Stodevítce past. Nabídnou sami sebe jako návnadu a v poslední chvíli nasadí skupiny Šota-Magathů, kteří Motoklon 109 teleportují do vesmíru. Plán vyjde, ale až na druhý pokus. První skupina Šota-Magathů se stane obětí motošoku, zatímco na likvidaci druhé již 109 nemá dost energie. Další skupina Oceánských věštců vrhne Motoklon na oběžnou dráhu kolem slunce, kde je spoután zadržovacími poli. Rhodan s Atlanem (kteří jen tak tak přežili působení motošoku) si nechtějí nechat uniknout možnost prozkoumat jednu z nejmocnějších zbraní Tagga Kharzaniho.

Smrt mnoha Šota-Magathů zapůsobí na Caryi Andaxi a konečně ji vytrhne z deprese a letargie. Stále není ochotna zasahovat do bojů, avšak nebude klást lidem z Jamondi do cesty žádné překážky a nechá je jednat. Oznámí také Rhodanovi a Atlanovi, že se Paragonový kříž byl naposledy v 51 světelných let od Šedopěny vzdálené soustavě Petaccha. Bohužel je tento systém již dlouhý čas pevně v rukou Tagga Kharzaniho. Carya Andaxi akceptuje Zephydu jako Hvězdné veličenstvo. Zephyda se má stát vrchní velitelkou válečné moci jejího Stínového státu. Lyressea dostane funkce poradkyně s právem veta. Krátce poté vyhlásí Zephyda spojenectví svobodných národů Jamondi, Stínového státu a Pozemšťanů – Alianci morálky...

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál