Perry Rhodan 2272 (Česká obálka) Perry Rhodan 2272 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2272
Název:Bouře
(Sturm auf Graugischt)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:4. března 2005
Vydáno v češtině:2011
Čas děje: 1332 NGL
Rozhodnutí v hvězdokupě Arphonie – Obránkyně sází na své trumfy
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan převezme velení nad obranou Šedopěny.

Carya Andaxi – Ochránkyně povolá dědictví minulosti.

Sto devět – Motoklon potká svého „malého bratra“.

Zephyda – Stelární veličenstvo jde znovu do války.

Deitz Duarto – Primární ředitel shromáždí Kharzaniho síly proti Šedopěně.

Nad světem Carye Andaxi, Šedopěnou, se shromažďuje obrovská flotila válcových disků a jiných těžkých jednotek Kybbů. Že se nejprve neobjeví Kybb-Titáni, považuje sice Perry Rhodan za podivné, ale není to důvod k optimizmu. Těch několik málo T-křižníků, jimiž disponuje Aliance morálky, nemůže klást odpor mnohem silnějším Kybbům příliš dlouho. Tím prapodivnější připadá Rhodanovi váhání obrovského loďstva, které zatím nezačíná s útokem. Nepřítel jak se zdá předvídá, že má Carya Andaxi v rukávu ještě jeden trumf. Ochránkyně skutečně otevře prastarý hangár, nacházející se na mořském dně. V nich skrývá Štítonošský portýr. Tato z kosmokratické výroby pocházející válcovitá loď představuje na základě své velikosti a těžké výzbroji nepodcenitelný mocenský faktor, ačkoli je jako všichna ostatní vesmírná plavidla postižena účinky zvýšené hyperimpedance. Kromě toho se na mořském dně skrývá přinejmenším jeden obrovský hangár, v němž parkují tisíce bionických křižníků. Bohužel není možno křižníky obsadit posádkou Motanů – kromě toho Carya Andaxi tvrdí, že jsou tyto lodi určeny pro cestu do Ahandaby.

V hangáru se však také nachází nespočetné množství „Síťovačů“. Tyto bytosti, které se dají umístit na zvláštní pracoviště v každém bionickém křižníku, jsou miniaturním vydáním Motoklonů. Podle Carye Andaxi je efektivita bionického křižníku použitím Síťovačů zvýšena o 95%, a teprve s nimi dosahuje toto kosmické plavidlo svého skutečného bojového potenciálu. Zephyda několik těchto umělých tvorů využije, ale Carya Andaxi ji varuje: Síťovače byly původně zkonstruovány Kybby a v dřívějších dobách mohly kybernetické bytosti každý Síťovač kontrolovat. Pokud by to Kybbové svedli i dnes, mohly by získat vládu prakticky nad každým bionickým křižníkem, v němž by byl Síťovač umístěn. Dá se jen doufat, že po tisíciletích už je tajemství Síťovačů dávno ztraceno.

Velitelem kybbské flotily nad Šedopěnou je Primární ředitel Deitz Duarto, Kybb z vymírajícího lidu Rodišů. Ředitel velí svým poddaným, zatímco svůj chatrný zevnějšek ukrývá za maskovacím polem a hologramy. Exoskelet a technické pomůcky z něho v očích podřízených dělají nadmíru mocnou bytost. Ve skutečnosti jsou Rodišové díky vývoji duševních schopností tělesně zcela degenerovaní. Duarto čeká s rozkazem k útoku na dobu, kdy se shromáždí celá jeho flotila, neboť Tagg Kharzani zakázal nasazení Kybb-Titánů. Padlý Ochránce se obává, že má Carya Andaxi v držení speciální antititání zbraň. Štítonoška sice ví, že taková zbraň skutečně existuje, avšak její Portýr jí není vybaven.

Když Kybbové konečně zútočí, ukáže MEČ, čeho je díky Síťovači schopen. Všechny systémy, zdroje a také Smrtonoš pracují s extrémně zvýšeným výkonem: MEČ zničí tolik jednotek Kybbů, jako všechny T-křižníky dohromady. Protože jsou zavčas reaktivovány pozemní tvrze na Šedopěně, je postup Kybbů dočasně zastaven. Přesto dojde na planetě k těžkým škodám. Podmořským architektům se nepodaří připravit Portýra k akci. Odstartuje sice, ale nedá se ovládat a v kosmické bitvě je tak naprosto k ničemu. Když se Kybbové potřetí vrhnou do útoku a hrozí prolomit obranu, vynoří se náhle ELEBATO. Atlan s domněle zničeným T-křižníkem nepřijde sám: Následuje ho na deset tisíc hyperdimů. V loďstvu Kybbů dojde k masakru, který přečká jen nemnoho jejich lodí. Do hyperprostoru je však vržen i Štítonošský portýr – Carya Andaxi naštěstí nebyla na palubě.

Zbývající lodi Kybbů ustoupí, ale je to Pyrrhovo vítězství: Čtyři pětiny T-křižníků jsou zničeny, Štítonošský portýr je pryč a většina pozemních pevností byla vybombardována. Hyperdimové budou prozatím bránit planety Stínového státu, ale když Arphonie sestoupí do normálního prostoru, budou se Taphero con Choth muset rozloučit. Perry Rhodan, Atlan a Zephyda oslavují shledání a Motoklon Sto devět vysvětluje, že disponuje obsáhlými informacemi o zámku Kherzeš...

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál